Alleen urgente zaken voor de rechter

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten.

Alleen urgente zaken gaan wel door in de komende weken. Deze periode duurt in ieder geval tot en met 6 april.

Urgente zaken zijn die zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden. Denk dan aan zaken rond voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, vreemdelingenzaken, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen.

Publiek niet welkom

Voor die zaken die wel door moeten gaan, wordt er heel terughoudend omgegaan met het aantal aanwezigen. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal. Publiek is in deze periode niet welkom. Media mogen aanwezig zijn, maar alleen in overleg. Voor zaken die op grote publieke belangstelling kunnen rekenen, wordt onderzocht of het livestreamen van de zaak een optie is.

Zittingen na 6 april 2020

De Raad van State laat in een eigen persbericht weten dat onder urgente zaken ook besluiten van de overheid in verband met de coronacrisis kunnen vallen die zo urgent zijn dat een spoedbehandeling noodzakelijk is. De RvS gaat ervan uit dat de zittingen na 6 april van de Afdeling bestuursrechtspraak doorgaan. Er worden ook nieuwe zittingen ingepland voor over enige maanden. Mochten zittingen toch niet door kunnen gaan, dan ontvangen partijen daarover bericht.

Voor de zittingen van maart en begin april die zijn vervallen, zoekt de RvS naar een nieuwe datum. Daarover neemt de RvS zelf contact op met partijen. Zij roept partijen op niet zelf (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is te geven. Omdat de zittingen al tot en met juni 2020 zijn ingepland, zal een nieuwe datum vaak pas kunnen worden gevonden vanaf juli 2020.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.