Ambtenaren corrigeren Wojciechowski: prijs hoeft niet omlaag

Foto: AFP
Foto: AFP

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski was nauwelijks uitgesproken over zijn actieplan voor de biologische landbouw of zijn woorden werden al genuanceerd door zijn eigen ambtenaren.

In een toelichting op achtergrondbasis, donderdagmiddag 25 maart, maakten ambtenaren van de Europese Commissie duidelijk dat een lagere consumentenprijs voor biologische producten niet per se het gevolg is van het plan om het areaal biologische landbouw te vergroten.

Donderdagochtend had Europees landbouwcommissaris Wojciechowski in een persconferentie nog uitvoerig uitgeweid over het feit dat met een groter productieareaal de prijzen van biologische producten zouden dalen en dat daardoor het biologische aanbod breder zou worden verkocht dan bij alleen de kapitaalkrachtige consument.

Impuls voor vraag naar biologische producten

In een webinar voor landbouwjournalisten, waar ambtenaren van de Europese Commissie op achtergrondbasis een toelichting gaven op de plannen van de Europese Commissie, werd duidelijk dat het de intentie is van de Europese Commissie de vraag naar biologische producten een impuls te geven, zodat mede daardoor het areaal vergroot. Daarnaast moeten met stimuleringsregelingen en extra impuslen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid boeren worden geholpen om te schakelen naar biologische teelten.

Volksgezondheid

Het achterliggende doel van een groter biologisch areaal is dat daarmee de biodiversiteit wordt gestimuleerd, en het gebruik van (chemische) middelen afneemt, waarmee ook de milieudruk moet verminderen en de klimaatdoelstellingen dichterbij komen. Wojciechowski voegde daar nog aan toe dat de consumptie van biologische producten ook de volksgezondheid ten goede komt. Hij kon die opvatting echter niet onderbouwen. Hij zei dat hij sprak over gezondheid in brede zin, waarbij hij ook het verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en antibiotica bij de biologische landbouw in ogenschouw neemt. Hij benadrukte dat alle – ook de gangbare – landbouwproducten in Europa veilig zijn en aan de normen voldoen. “Maar veilig is niet hetzelfde als gezond”, aldus Wojciechowski.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.