Ammoniak-emissie in Duitsland blijft te hoog

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

In Duitsland zijn diep ingrijpende hervormingen nodig om de ammoniak-emissie terug te dringen. Dat geldt met name voor de landbouwpraktijk.

Dat zegt het Umweltbundesamt (UBA) tegen de achtergrond van de resultaten van de meting van de emissies van schadelijke stoffen in 2018. Deze resultaten zijn afgelopen week door het UBA bij de Europese Commissie gedeponeerd.

Structuur landbouw

Mestopslagbassins moeten beter worden afgedekt, de voerinzet moet worden geoptimaliseerd, evenals de kunstmestinzet. “Mocht Duitsland zijn emissie zo niet voldoende kunnen reduceren, moeten we ook over maatregelen in de structuur van de landbouw discussiëren, bijvoorbeeld over de verkleining van de veestapels”, waarschuwt UBA-chef Dirk Messner. Wel zijn in 2019 de emissies door de bank genomen teruggelopen. Bij de ammoniak is zo sprake van een reductie met 16% ten opzichte van 1990, maar ten opzichte van de afgelopen 10 jaar is er niet veel meer veranderd, stelt het UBA (een instantie die is te vergelijken met de RIVM). De ammoniakemissies liggen regelmatig boven het historische niveau en komen nauwelijks in de buurt van de eisen in de EU. Uitgaande daarvan zou de jaarlijkse emissie met minstens 5% ten opzichte van 2005 moeten worden gereduceerd.

Minder stikstofoxide

De stikstofoxide is verder in Duitsland tussen 1990 en 2018 met 59% teruggedrongen, maar in een aantal steden blijft de luchtbelasting met deze stoffen nog steeds te hoog.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer