Ammoniakreductie vraagt omslag melkveehouderij

Reductie van ammoniakemissie en stikstofverliezen vraagt veel meer maatregelen dan nu wordt voorgesteld.

Geen dichte vloeren op gierkelders, geen mest injecteren, minder bemesten, dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest, koeien minder eiwit voeren en geen kalk in de boxen strooien. Dat zijn enkele maatregelen die veel effectiever zijn om ammoniakemissie en stikstofverliezen te verminderen dan de huidige regels die de overheid voorschrijft.

Ammoniakemissies op 135 melkveebedrijven onderzocht

Dat concludeert Peter Vanhoof, onderzoeker en eigenaar van Expertisebureau Organic Forest op basis van onderzoek naar ammoniakemissies op 135 melkveebedrijven. Het onderzoek is gefinancierd door de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu en 10 bedrijven.

Tussen de melkveebedrijven varieerde de gemeten ammoniakemissie (met de Solvita-test) van 2,7 tot 16,2 gram ammoniak per ton mest. “Het afsluiten van mestkelders met dichte emissiearme vloeren geeft veel meer stikstofverlies dan bij traditionele roostervloeren. Want het verhoogt de ammoniakemissie bij uitrijden van de rottende mest en het geeft meer stikstofverliezen door uitspoeling naar de bodem”, zegt Vanhoof.

“Rottende mest in dichte kelders, mest in de bodem injecteren en kunstmest werken negatief op het bodemleven, waardoor gras en andere gewassen minder stikstof en andere mineralen opnemen. Kalk verhoogt de pH van mest en vermindert de oplosbaarheid van ammoniak, waardoor deze vervluchtigt”, aldus de onderzoeker.

‘Drastische verandering nodig’

“De veehouderij moet drastisch veranderen om de stikstofverliezen naar het milieu te beperken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de veehouder. Want als planten en koeien stikstof niet goed benutten, is dat ook een grote verliespost voor melkveebedrijven”, zegt Vanhoof, die aangeeft dat veehouders veranderingen moeten doorvoeren in de kringloop van mest-bodem-koe-mest.

Beperkte mestgift per keer

Bij bemesting is een beperkte mestgift (15 kuub per hectare) per keer belangrijk, net als bovengronds uitrijden, omdat injecteren het bodemleven te veel aantast. Daarnaast is voldoende ventilatie van mestkelder- en opslag nodig om rottingsbacteriën in mest te voorkomen. “Een niet te eiwitrijk en uitgebalanceerd rantsoen met voldoende energie, structuur en mineralen helpen ook om N-verliezen te beperken en het rendement van melkveehouders te verbeteren.”

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.