Ammoniakuitstoot Cargill Aurora jaren verzwegen

21-01-2022 | |
Cacaoproductielocatie van Cargill in Zaandam. - Foto: ANP
Cacaoproductielocatie van Cargill in Zaandam. - Foto: ANP

Cacaoproducent Cargill Aurora in Zaandam heeft jarenlang geen opgave gedaan van ammoniakuitstoot. Het bedrijf is daarop aangesproken door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De gegevens van de fabrikant worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwerkt in de openbare emissieregistratie.

Kamervragen over ammoniakuitstoot

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zegt in antwoord op Kamervragen van Caroline van der Plas (BBB), Roelof Bisschop (SGP) en de D66’ers Tjeer de Groot en Kiki Hagen dat de ammoniakuitstoot van het bedrijf weliswaar hoog is, maar dat er geen Natuurbeschermingswetvergunning voor nodig is omdat de ammoniakuitstoot al bestond en vergund was toen de Natura 2000-gebieden werden aangewezen. Sindsdien is de ammoniakuitstoot niet toegenomen. De provincie Noord-Holland stelt dat niet meer stikstof wordt uitgestoten dan in de referentiesituatie is toegestaan.

Melding ammoniakuitstoot ontbreekt in Milieujaarverslag

Desalniettemin had Cargil Aurora de ammoniakuitstoot moeten melden in het elektronisch Milieujaarverslag. Dat is in de jaren 2010 tot 2018 niet gebeurd.

Hoewel de totaal vergunde ammoniakuitstoot niet wordt overtreden, is volgens Heijnen wel sprake van een overschrijding van de emissienorm voor ammoniak ‘voor een specifiek deelproces’. De omgevingsdienst heeft het bedrijf laten weten daartegen te willen optreden met een dwangsom. Het bedrijf is daartegen in bezwaar gegaan.

Cacaoproducenten behoren met kunstmestfabrikanten tot de grootste ammoniakuitstoters van het land.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer