Analyse laat grote verschillen in veekosten zien

23-01-2020 | Laatste update op 28-01 | |

Bedrijven met de 10% hoogste veekosten zijn daar jaarlijks gemiddeld € 300 per koe aan kwijt.

Op de 10% bedrijven met de laatste veekosten is dat € 145. Dat blijkt uit een analyse van Flynth in samenwerking met Melkvee100Plus.

Gezondheid en fokkerij

De veekosten zijn dat deel van de toegerekende kosten die direct betrekking hebben op het vee zoals gezondheid en fokkerij. Met gemiddeld € 229 per koe is het niet de grootste kostenpost, maar het verschil tussen de hoogste en laagste kosten betekent bij 100 melkkoeien toch een jaarlijks verschil van € 15.500.

Kijkend naar de verschillen tussen bedrijven op basis van omvang dan is de range niet zo groot; van € 200 tot € 245 per koe. Over het algemeen hebben grote bedrijven wat lagere veekosten. Per koe, maar zeker als het per kilo melk wordt uitgedrukt. Er zit dan bijna een cent per kilo melk tussen de categorie met de hoogste en de laagste veekosten.

Bij hoge productie meer veekosten

Op basis van productie per koe variëren de veekosten van € 170 per koe naar € 266 per koe. Bedrijven met de laagste melkproductie per koe hebben ook de laagste veekosten, en andersom. Naarmate de productie stijgt, worden dus meer veekosten gemaakt, vooral op het gebied van gezondheid. Vooral de mate waarin gebruik wordt gemaakt van preventie (entingen) en bedrijfsbegeleiding maakt verschil. Ook maken bedrijven met een hoge productie andere fokkerijkeuzes met waarschijnlijk hogere kosten tot gevolg.

Kosten per kilo melk

Per kilo melk is de variatie op basis van productie per koe 2,32 tot 2,66 cent. Bedrijven met de hoogste productie realiseren dan de laagste veekosten. De lijn is dat de kosten voor diergezondheid, fokkerij en overige diergebonden kosten per kilo melk dalen naarmate de melkproductie stijgt.

Stevens
René Stevens Freelance redacteurBeheer