Analyse stikstofdata RIVM vergt weken

13-01-2020 | Laatste update op 10-06 | |
Foto: Canva -
Foto: Canva

Eerste conclusie is dat het gaat om prima bruikbare data.

De analyse van de gedetailleerde emissiedata van het RIVM over stikstof en ammoniak gaat enkele weken duren. De eerste conclusie is dat het gaat om prima bruikbare data melden het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim.

Het RIVM heeft de data gepubliceerd op 7 januari naar aanleiding van een kort geding dat in december is aangespannen door de 2 organisaties. Ze hebben twijfels bij de stikstofemissiecijfers van de landbouw.

Researchteam

Een researchteam van het Zuivelfonds en Stikstofclaim is bezig met een analyse van de data die het RIVM heeft verstrekt en onderzoekt ook het rekenmodel Aerius dat voor berekeningen van stikstofuitstoot en depositie op natuurgebieden wordt gebruikt. Het team verwacht de vragen van het Zuivelfonds en Stikstofclaim op basis van de data te kunnen beantwoorden. Daarbij gaat onder meer om de vraag of alle emissiebronnen in beeld zijn, of het rekenmodel geschikt is het stikstofbeleid en welk aandeel verschillende bronnen hebben in de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden.

Vragen voorgelegd aan RIVM

Het researchteam heeft aangegeven dat het enkele weken nodig heeft voor een volledige analyse. Besloten is om alleen een totaaluitkomst naar buiten te brengen. Vragen die in de loop van het onderzoek naar voren komen, worden eerst voorgelegd aan het RIVM volgens beide organisaties.

Esselink
Wim Esselink Redacteur
Meer overBeheer