André Arfman nieuwe voorzitter De Marke

Melkveehouder André Arfman is per 1 december benoemd als voorzitter van Coöperatie De Marke.

Coöperatie De Marke gaat op termijn proefboerderij De Marke overnemen. De coöperatie is nu nog in oprichting. Het belangrijkste doel voor Arfman is om de organisatie neer te zetten en te zorgen voor voldoende leden. Daar moet in 2021 een behoorlijk stap in gezet worden, volgens de nieuwe voorzitter. “De coöperatie moet meerwaarde bieden voor de leden. Ik hoop dat er over vijf jaar een organisatie staat met enthousiaste leden waar door beleidsbepalers naar gekeken wordt”, aldus Arfman in de aankondiging van zijn benoeming. Arfman was hiervoor onder meer voorzitter van het NAJK. Hij heeft in maatschap met zijn ouders een melkveebedrijf met 185 koeien in Vorden (Gld.).

Praktijkonderzoek in Achterhoek

De Marke speelt een centrale rol in het wetenschappelijk praktijkonderzoek in de Gelderse Achterhoek, met name gericht op melkveebedrijven op zandgrond. Het is nu nog onderdeel van Wageningen UR. Op het bedrijf wordt onder meer onderzoek gedaan naar de effecten van bemesting en nieuwe teeltmethoden op de uitspoeling van mineralen. Ander onderzoek richt zich op de effecten van voeding op de uitstoot van nutriënten en ammoniak. De Marke speelt een belangrijke rol in projecten als ‘Koeien en Kansen’ en “Vruchtbare Kringloop Achterhoek’.

Zelfstandig

In 2019 is aangekondigd dat De Marke zelfstandig verder gaat. Behalve boeren is deelname ook mogelijk voor ketenpartijen, maatschappelijk organisaties, overheden en burgers. Voor het lidmaatschap is een bijdrage van € 5.000 vereist. Dat zijn participaties op naam voor de vermogensvorming van de coöperatie. Meerdere participaties per lid zijn mogelijk, maar elk lid heeft 1 stem. Verder is vastgelegd dat 51% van de stemgerechtigde leden actief boer moet zijn.

Agro-innovatiecentrum

De Marke is een melkveeproefbedrijf voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Onderzoek richt zich naast stikstof en fosfaat ook op klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid en kringlooplandbouw. De Marke beschikt over een periode van dertig jaar aan data en ervaring.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.