Doorgaan naar artikel

Areaal wintertarwe in Zweden groeit verder

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Het voor de oogst in 2021 ingezaaide wintertarweareaal in Zweden bereikt een record.

Dat constateren de statistici van Jordbruksverket, de rijkslandbouwdienst in Jönköping. Met een omvang van een kleine 458.000 hectare neemt de wintertarwe 19% meer grond in beslag dan het gemiddelde van de voorafgaande vijf jaar en 29% meer als wordt uitgegaan van het 10-jarige gemiddelde. Ten opzichte van 2019/2020 is het surplus 12%.

Ook meer wintergerst

Wintergerst beslaat een relatief bescheiden omvang van ruim 23.000 hectare, maar dat is ook 22% meer dan het 5-jarige gemiddelde. Hierbij kan worden aangetekend dat de in het voorjaar in te zaaien haver en zomergerst grote gewassen zijn in Zweden. Het winterkoolzaadareaal beslaat ruim 101.000 hectare: 7% meer dan het 5-jarige gemiddelde.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Beheer
WP Admin