Areaalgroei nieuwe natuur neemt af

25-06-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Joris Telders
Foto: Joris Telders

De omvang van de nieuwe natuur (aangekocht of van functie gewijzigd) is tot begin 2019 gegroeid tot 111.000 hectare.

In de periode van 2011 tot en met 2018 is ongeveer 19.000 hectare grond verworven of van functie gewijzigd ten behoeve van natuur. Sinds 2011 is bijna 39.000 hectare als nieuwe natuur ingericht. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving, die deze week openbaar zijn gemaakt

Snelheid omzetting naar natuur neemt af

In het compendium wordt geconstateerd dat de snelheid waarmee gronden worden verworven en worden omgezet in nieuwe natuur afneemt. Een constatering die eerder deze week ook in de evaluatie van het Natuurpact door het Planbureau voor de Leefomgeving is vermeld.

In 1990 was het nog de bedoeling om de bestaande natuur (ongeveer 450.000 hectare) in de periode tot 2018 met 250.000 hectare uit te breiden. Een deel daarvan (100.000 hectare) moest via agrarisch natuurbeheer worden gerealiseerd.

In het Natuurpact van 2013 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Toen was de afspraak dat er in de periode tot 2027 tenminste 80.000 hectare nieuwe natuur zou worden gerealiseerd. Dat doel wordt met het huidige tempo niet gerealiseerd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer