Skip to content

Arla Foods gaat voor groen en groei

Arla investeert fors in duurzaamheid, digitalisering, nieuwe producten en technieken.

Updated on:
Bedrijven
Nieuws
Foto: Hans Prinsen premium

Foto: Hans Prinsen

Met een investeringsbedrag van meer dan € 4 miljard zet zuivelconcern Arla Foods vol in op groei in de komende vijf jaar.

In de strategie voor de periode tot 2026, Future26, gaat Arla uit van 2% groei van de zuivelmarkt per jaar wereldwijd, vooral in Azië, het Midden-Oosten en de EU. De oorspronkelijk Deens-Zweedse zuivelcoöperatie investeert fors in duurzaamheid, digitalisering, nieuwe producten en technieken.

Tegelijkertijd wil Arla de uitbetaling aan de leden-melkveehouders structureel verhogen met ruim € 1 miljard in vijf jaar tijd als steun om te kunnen investeren in duurzaamheidseisen. De nieuwe groene groeistrategie is goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de leden-eigenaren. Arla presenteert zichzelf als Europese zuivelcoöperatie met circa 9.400 leden in Denemarken, Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux.

Focus op merken

De groei van Arla blijft gebaseerd op de verdere uitbouw van zijn merken waardoor het aandeel van merken in de omzet verder moet groeien. De omzet uit merken als Arla zuivel, Lurpak boter, Castello kaas en andere merken als Puck (Midden-Oosten) en licentieproducten van Starbucks moet verder stijgen in de komende jaren. Voor de eerste twee gaat Arla uit van jaarlijks 3-4% groei, voor Castello gaat Arla uit van een plus van 6-8%. Hoge verwachtingen heeft Arla ook van de Starbucks-producten met jaarlijkse groeicijfers van meer dan 10%.

Voor de omzet in de EU rekent Arla op een wat kleinere groei met een plus van 1-2%. Buiten de EU is dat 5-7%. Een stevige groei van 4-6% wil Arla realiseren via de ingrediëntentak Arla Food Ingredients (AFI) die wereldwijd opereert. Arla rekent ook op voortzettende groei van biologische producten en is inmiddels ook actief in plantbased producten.

Duurzaamheidsdoelen

Volgens topman Peder Tuborgh is Future26 het antwoord op allerlei uitdagingen inclusief klimaatdoelen die internationaal zijn afgesproken zoals in het Klimaatakkoord van Parijs. In de strategie zet Arla ook concrete duurzaamheidsdoelen neer. De CO2-uitstoot door boeren en leveranciers moet 30% lager zijn in 2030. Voor de eigen bedrijfsketen legt Arla de reductielat op 63% minder. Het streven voor 2050 is een volledig CO2-neutrale waardeketen. Dat gebeurt op boerderijniveau onder meer met maatregelen die de emissie reduceren, hernieuwbare energie en acties voor meer biodiversiteit. In de bedrijfsactiviteiten van de onderneming gaat het om optimalisering van routes, elektrisch transport, gebruik van biobrandstoffen en groene stroom en CO2-neutrale fabrieken. Speciale aandacht is er voor 100% recyclebare verpakkingen.

Meer melkgeld

Het melkgeld dat de leden van Arla ontvangen wordt structureel hoger. De nabetaling (dividend) voor de leden-eigenaren gaat omhoog van 1 naar 1,5 eurocent per liter melk. Dat komt neer op ruim € 1 miljard in de komende vijf jaar en is bedoeld om investeringen voor duurzaamheid op de bedrijven van melkveehouders te steunen. Voorwaarde is wel dat de nettowinst minimaal 2,8% van de omzet is.

Coöperatievoorzitter Jan Toft Nørgaards is blij dat het nabetalingsvoorstel is aangenomen. Volgens Nørgaards zijn ook de leden overtuigd van de noodzaak om in te spelen op de duurzaamheidsdoelen. Hij verwees naar een bijeenkomst van Britse leden: “Leden vragen zich niet af of ze dat moeten doen, maar hoe en met welke middelen”, aldus Nørgaards tijdens de toelichting op Future26.

Topman Tuborgh rekent op een bescheiden groei van 1% voor de melkaanvoer via de Europese leden. “We zijn alert op de ontwikkeling van de melkaanvoer in de landen waar we actief zijn. Maar we zijn niet actief op jacht naar nieuwe leden. We staan wel open voor aanmeldingen, ook als het gaat om kleine groepen van melkveehouders.”

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin