Arla introduceert nieuwe klimaattool

26-04 | |
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

Arla introduceert in juni een nieuwe digitale klimaattool voor haar leden-melkveehouders in zeven landen.

De tool moet Arla helpen de ambitie waar te maken om de CO2-uitstoot per kilo melk in 2030 met 30% te verlagen en in 2050 volledig netto klimaatneutraal te zijn. De klimaattool maakt gebruik van gegevens uit de Klimaatcheck. Bijna 8.000 leden beantwoordden vragen over onderwerpen als de veestapel, de voerproductie en het energiegebruik. De dataset die dit heeft opgeleverd is gevalideerd door een externe partij.

CO2-footprint per kilo melk verlagen

Leden-melkveehouders krijgen door middel van de tool inzicht in de positie van hun eigen bedrijf ten opzichte van collega-bedrijven. Ook biedt de tool een overzicht van te nemen maatregelen om de CO2-footprint per kilo melk te verlagen. Bij te nemen maatregelen moet gedacht worden aan zaken als het verbeteren van de voerefficiency, het verlengen van de levensduur en precisiebemesting.

De gemiddelde CO2-footprint van Arla-melkveebedrijven ligt op 1,15 CO2-equivalent per kilo melk. Zonder de uitstoot van veengronden mee te rekenen, komt de CO2 footprint uit op 1,06 kilo CO2-equivalent per kilo melk. De beste bedrijven realiseren een footprint van minder dan 0,9 kilo CO2-equivalent per kilo melk.

Internationaal erkende berekeningsmethode

Arla werkt binnen het project C-Sequ samen met partijen als FrieslandCampina, Fonterra, Mars, McDonalds en Nestlé om tot een internationaal erkende en geaccepteerde berekeningsmethode voor koolstofvastlegging in de bodem te komen. Arla verwacht dat de uitkomsten van het project voor de zomer worden gepubliceerd. Daarna wil Arla de methode in de praktijk testen in vier landen. Bij succes kunnen de resultaten van koolstofvastlegging in 2022 in de online tool worden meegerekend.

Willem VeldmanBeheer