Arla: melkprijs omhoog, positief over zuivelmarkt

26-02-2020 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Zuivelreus Arla heeft de melkprijs voor maart met € 1,08 per 100 kilo verhoogd naar € 34,98 per 100 kilo en wijkt daarmee qua signaal duidelijk af van FrieslandCampina. Die koos juist voor een lichte verlaging van de melkprijs voor maart.

De genoemde melkprijs van € 34,98 is de kale melkprijs exclusief btw, na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL en bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. De maximale melkprijs bedraagt € 38,23 per 100 kilo.

FrieslandCampina blijft ondanks alles nog steeds hoger noteren dan Arla, maar het verschil in uitbetaling wordt kleiner. De kale melkprijs bij FrieslandCampina komt voor maart uit op € 35,71, de maximale melkprijs op € 39,21 per 100 kilo.

Positief over zuivelmarkt

Arla geeft in een uitgebreide toelichting aan dat ze positief gestemd is over de ontwikkeling van de zuivelmarkt. Het perspectief is stabiel met potentieel voor verdere verbetering, zo luidt het. Opvallend is dat Arla vooralsnog weinig onder de indruk lijkt van het mogelijke effect dat het coronavirus op de markt heeft. FrieslandCampina is blijkens haar toelichting op de garantieprijs voor maart veel meer onder de indruk van negatieve marktsegmenten.

Biologische melkprijs stabiel

Arla houdt de biologische melkprijs gelijk, behalve in Groot-Brittannië, waar de vraag is afgezwakt bij een stevige melkproductie. FrieslandCampina doet er 69 cent af.

Meer informatie over de garantieprijzen vind je op foodagribusiness.nl/markt.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer