Arla ziet winst met 16% stijgen

30-08 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Arla heeft de winst over de eerste helft van 2022 met 16% zien stijgen naar € 199 miljoen. De omzet ging met 17% omhoog naar net geen € 6,4 miljard. Dat blijkt uit de gepresenteerde halfjaarcijfers.

De omzetstijging is bijna volledig toe te schrijven aan een verhoging van de prijzen. De winstmarge bleef op de gewenste 3%. De omzet van Arla’s merken nam in de eerste helft van 2022 met 12,7% toe naar ruim € 2,9 miljard.

Volumegedreven omzet daalt

Na jaren van sterke volumegedreven groei maken de merken van Arla nu wel een pas op de plaats. De volumegedreven merkenomzet daalde met 0,1%. Grootste daling in volume was zichtbaar bij Lurpak-boter. De volumegedreven omzet daalde daar met 5,9% terwijl de totale omzet van het merk toenam met 13,8% naar € 347 miljoen. De volumegedreven omzet van Arla en Castello daalden respectievelijk met 0,1 en 3%. Opvallend is dat met de merken Puck en Starbucks wel volumegedreven omzetgroei werd gerealiseerd van respectievelijk 0,1 en 19,5%.

Arla’s gemiddelde voorschotmelkprijs is afgelopen halfjaar met 30,9% toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2021. Na de zomer is de voorschotprijs verder gestegen. Het zuivelbedrijf betaalt voor het eerst een nabetaling over het in de eerste helft van 2022 geleverde volume. Het gaat om een nabetaling van € 1 per 100 kilo melk.

Forse kostenstijgingen

Opvallend is dat de wereldwijd fors gestegen melkprijzen de melkproductie nog niet hebben weten te stimuleren. Dit als gevolg van de aanhoudende en aanzienlijke stijging van de kosten op melkveebedrijven en de onzekerheden als gevolg van de huidige wereldwijde marktomstandigheden.

De zuivelonderneming noemt een stijging van de kunstmestprijzen met 145%, de brandstofprijzen gingen met 134% omhoog en de voerprijzen namen gemiddeld met 36% toe. Dit terwijl de wereldwijde inflatie voor 2022 wordt voorspeld op 7,7%. Arla’s melkaanvoer daalde van 7 naar 6,8 miljard kilo. Deze daling ligt volgens de zuivelonderneming in lijn met de wereldwijde trend.

Zuivelprijzen blijven op hoog niveau

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Arla dat de kosten in de keten op een hoog niveau blijven. Ook zijn er wereldwijd nog geen tekenen van een stijgende melkproductie. Dat zorgt ervoor dat de zuivelprijzen op een hoog niveau blijven.

De zuivelonderneming verwacht dat de stijgende prijzen de zuivelconsumptie gaan raken. Ook zal het koopgedrag van consumenten veranderen. Hoe dit precies gaat uitpakken, is volgens de onderneming moeilijk te voorspellen.

Willem Veldman


Beheer