Doorgaan naar artikel

Ausnutria boekt ook in 2020 sterke resultaten

"De marktpositie van ons merk Kabrita is door de lockdown in China begin 2020 onder druk komen te staan en zal tijd nodig hebben om zich te herstellen", aldus de CEO van Ausnutria.

Ausnutria Dairy Corporation heeft de omzet vorig jaar met 18,6% zien groeien naar € 1 miljard. Dit gebeurde bij een winstgroei met 15% naar € 135,8 miljoen.

In deze cijfers ziet Ausnutria een afvlakkende groei ten opzichte van 2019. Covid-19 heeft wereldwijd gezorgd voor disruptie van markten en concurrentieposities en leidt tot economische onzekerheid. Bart van der Meer, CEO van Ausnutria, stelt dat het naar zijn verwachting gaat om een tijdelijk effect op de ontwikkeling van het bedrijf. “De marktpositie van ons merk Kabrita is door de lockdown in China begin 2020 onder druk komen te staan en zal tijd nodig hebben om zich te herstellen. Ook buiten China zagen we de negatieve effecten van COovid-19.”

Aanvoer verse geitenmelk verhoogd

Ondertussen heeft Ausnutria de aanvoer van verse geitenmelk sinds het tweede kwartaal van 2020 verhoogd, om daarmee de beschikbaarheid van bepaalde sleutelingrediënten voor de productie van het merk Kabrita te vergroten. Het bedrijf ziet dit als een toekomstgerichte maatregel. De marktprijzen en de afzet van de bijproducten die hierbij ontstaan zijn als gevolg van de pandemie zijn onder druk komen te staan. Dit, samen met kosten van een betere integratie van zijn salesorganisatie in China, heeft de brutowinstmarge van de groep negatief beïnvloed.

Marktverschuivingen in China

Binnen Ausnutria’s belangrijkste afzetgebied China treden ondertussen wel marktverschuivingen op: toenemende binnenlandse productie ten koste van buitenlandse invoer, verscherpte regelgeving en controle door de overheid, en lagere geboortecijfers. Van der Meer: “Ausnutria heeft zich daar, middels een betere integratie van haar verkooporganisatie en een sterk verkoopplatform in China, tegen gewapend. Wij hebben in 2020 met succes de negatieve impact van de uitdagingen beheersbaar gehouden en hebben ook in dit uitdagende jaar groei kunnen realiseren. Wij verwachten onze marktposities te kunnen behouden en in het super premium segment zelf te kunnen versterken.”

Investeringen Ausnutria

In 2020 zijn verschillende investeringsprojecten gestart en afgerond om de Ausnutria fabrieken in Kampen, Ommen en Leeuwarden toekomstbestendig te maken. Naar verwachting zullen zowel de nieuwe blikfabriek die Ausnutria bouwt in samenwerking met Trivium, als de nieuwe ultrafiltratiefabriek die Ausnutria bouwt voor de productie van geiten WPC, medio 2021 operationeel zijn. Beide fabrieken worden gebouwd in Heerenveen, naast de huidige fabrieken van Ausnutria in Heerenveen.

In de loop van 2021 zal daar ook gestart worden met de bouw van een droogtoren van 40 meter hoog. Deze zal worden toegerust met de laatste technologieën, heeft een hoge automatiseringsgraad en voldoet aan milieu- en klimaateisen. Gasloos en zonder CO2-uitstoot. De provinciale vergunning wordt in juni verwacht.

Beheer
WP Admin