Avebe en Cosun vrezen wildgroei zonneparken op akkers

07-07-2020 | |
Bouw zonnepark op landbouwgrond. Foto: Koos Groenewold
IMG_gro409358-004

Cosun en Avebe zijn zeer bezorgd over de aanleg van grootschalige zonneparken op landbouwgrond. De bedrijven vrezen dat de aanvoer van grondstoffen op termijn onder druk komt te staan, want er is in Nederland ook steeds meer grond nodig voor woningbouw en natuurontwikkeling.

Bieten- en aardappelverwerker Cosun, aardappelverwerker Avebe en boerenbelangenbehartiger LTO Noord hebben hier een brief over gestuurd naar de provincies Groningen en Drenthe en naar alle gemeenten in die provincies.

Zonnepanelen plaatsen volgens ‘zonneladder’

Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun, vindt dat zonneparken moeten worden aangelegd volgens de zogenoemde zonneladder. “Eerst zonnepanelen plaatsen op daken, dan op water, vervolgens op marginale grond en dan pas komt eventueel landbouwgrond in beeld. Wij vrezen de plannen van provincies en gemeenten voor grote zonneparken op landbouwgrond.”

Vruchtwisseling in de knel

Op termijn kan dat de aanvoer van bieten naar Cosun en van aardappelen naar Avebe in de wielen rijden, vreest de Lugt. “Ik snap de afweging van telers dat het beschikbaar stellen van grond voor zonnepanelen een zekere bron van inkomsten is. Maar als dat veel gebeurt, komt de vruchtwisseling in de knel. Telers kunnen dan ledenleveringsbewijzen (LLB) gaan aanbieden. En Cosun moet dan maar afwachten waar die LLB’s weer worden gebruikt voor de bietenteelt. Als minder grondstoffen voor onze fabrieken worden geteeld, raken fabrieken onderbezet en kan op termijn de teelt in een regio verdwijnen.”

Cosun legt zelf een zonnepark aan bij de specialiteitenfabriek in Puttershoek (Zuid-Holland). De Lugt: “Dat doen we op marginale grond die geen agrarische of industriële bestemming heeft. Anders hadden wij dat zonnepark daar niet aangelegd.”

Teler verdient meer met zonnepanelen dan met gewassen

Boeren kunnen met het verhuren van grond voor zonnepanelen meer verdienen dan met het telen van gewassen. Bovendien zijn de huurinkomsten stabiel in tegenstelling tot de verdiensten met gewassen. Cosun, Avebe en LTO stellen in de brief dat de huurprijzen zo hoog zijn omdat de aanleg van zonneparken wordt gesubsidieerd door de overheid via SDE-subsidies. Daar kunnen de aardappel- en bietenverwerkers niet tegen concurreren.

Groningen en Drenthe hebben een Regionale Energie Strategie opgesteld, zoals afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord. Groningen wil een bijdrage van 5,7 terrawattuur (tWh) leveren aan de landelijke doelstelling van 35 tWh aan zonne- en windenergie. Drenthe streeft naar 3,45 tWh. Voor 1 tWh opgewekt met zonnepanelen is bijna 1.500 hectare grond nodig.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.