Avebe: forse areaalkrimp heeft grote gevolgen

In het Avebe Innovation Center wordt gezocht naar toepassingen die de eiwittransitie versterken. Foto: Avebe
In het Avebe Innovation Center wordt gezocht naar toepassingen die de eiwittransitie versterken. Foto: Avebe

Een plotselinge daling van het areaal zetmeelaardappelen heeft forse gevolgen voor de leden van aardappelverwerker Avebe, voor de coöperatie als geheel en voor de keten met leveranciers, medewerkers en klanten.

Een areaalkrimp pakt slecht uit voor de verlaging van de CO₂-footprint en het remt de overgang naar meer plantaardig eiwit. Zo reageert Avebe op een rapport van Wageningen Economic Research (Wecr) dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van landbouw. Volgens Wecr zullen telers een ruimere vruchtwisseling moeten toepassen als ze in aanmerking willen komen voor bedrijfstoeslagen in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (2021-2027). Daardoor kan het areaal zetmeelaardappelen met wel 10.000 hectare krimpen, ongeveer een kwart van het Nederlandse areaal.

CO₂-footprint verlagen

Dit zou niet alleen slecht uitpakken voor Avebe, zegt een woordvoerder. “Onze ingrediënten zijn belangrijke componenten in plantaardige voeding, zoals plantaardige vleesvervangers of zuivelproducten. Hiermee zorgen we voor een lagere CO₂-footprint ten opzichte van dierlijke ingrediënten. De areaalkrimp die Wecr voorspelt pakt in de toekomst niet alleen slecht uit voor Avebe, maar zeker ook voor onze klanten om hun CO₂-footprint te verlagen en daarmee ook voor de transitie naar meer plantaardig eiwit.”

De strategie van Avebe is er op gericht om de teelt en verwerking van aardappelen verder te verduurzamen

Avebe heeft begrip voor de wens van verduurzaming, zegt de woordvoerder. “Die hebben wij zelf ook en daar werken wij hard aan. De strategie van Avebe is er op gericht om de teelt en verwerking van aardappelen verder te verduurzamen en met innovatieve producten waarde te creëren en bij te dragen aan de transitie naar meer plantaardig eiwit. We investeren volop in de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen en robuustere teeltsystemen, waardoor de milieudruk door gewasbescherming en CO₂-uitstoot in de teelt van zetmeelaardappelen vermindert.”

Het nieuwe GLB zou moeten streven naar verhoging van de biodiversiteit en verlaging van de milieudruk

Volgens de Avebe-woordvoerder blijkt uit het rapport van Wecr dat het twijfelachtig is in hoeverre aanvullende eisen voor de basistoeslag daadwerkelijk bijdragen aan verduurzaming van de landbouw. “Een plotselinge aanpassing van het bouwplan heeft wel een forse impact op de inkomensontwikkeling van akkerbouwers en het verdienvermogen van een productie- en verwerkingsketen. Bovendien kunnen alternatieve teelten zorgen voor juist een toename van de druk op het milieu en de biodiversiteit. Het is van groot belang dat maatregelen en eisen in het kader van het nieuwe GLB in onderlinge samenhang worden gezien. Het nieuwe GLB zou moeten streven naar verhoging van de biodiversiteit en verlaging van de milieudruk. Er moet ruimte blijven voor de wijze waarop dit wordt ingevuld door de boeren. Hierbij moet er oog zijn voor het verdienmodel van de telers en het belang van agrifoodketens.”

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.