Doorgaan naar artikel

AVP dwingt varkenssector tot koerswijziging

Foto: Henk Riswick premium

Foto: Henk Riswick

Afrikaanse varkenspest versnelt de transitie in de varkensketen naar een meer vraaggestuurde vorm van productie. Deze omschakeling betekent inspelen op consumententrends, zoals duurzaamheid, dierenwelzijn, smaak en gemak.

Dit schrijft Rabobank in een update naar aanleiding van de Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland. De bank spreekt van een ‘keerpunt in de varkensvleesindustrie’.

Overproductie en krimp

De uitwerking van AVP, die sinds september 2020 in Duitsland zit, valt samen met een afnemende varkensvleesvraag op de wereldmarkt. Dat betekent dat de varkensstapel in Europa moet krimpen. Momenteel is de exportafhankelijkheid van de landen in de EU te groot, met overproductie tot gevolg. De exportafhankelijkheid is gegroeid van 13% in 2015 tot 22% dit jaar. Waar in Europa de varkenssector krimpt, hangt af van de kostprijs, maar ook van wetgeving om de milieudruk te verlagen en het dierenwelzijn te verbeteren.

Kostprijs en waarde toevoegen

Om toekomstbestendig te zijn in deze krimpende markt wijst Rabobank op het belang van een scherpe kostprijs, maar vooral ook op het toevoegen van waarde aan het vlees en het creëren van onderscheidend vermogen. In sommige landen verwacht Rabobank dat varkensvleesproducten meer onderscheidend worden op gebied van dierenwelzijn en milieu. Maar er komt ook steeds meer accent te liggen op vlees van dieren die zijn geboren, opgegroeid en verwerkt in eigen land.

Prijsdruk

Voorlopig kampt de Europese varkensmarkt met overaanbod dat direct het gevolg is van de afnemende vraag uit China.

Hierdoor lag de gemiddelde varkensprijs in week 36 11% lager dan het vijfjarig gemiddelde. De analisten van de bank voorzien in de eerste helft van 2022 wel een licht herstel van de Chinese vraag naar varkensvlees. Maar doordat China meer grip krijgt op het AVP-virus – dat ook daar zit – groeit de varkensstapel in dit land. De verwachting is daarom dat over heel 2022 China minder varkensvlees importeert dan dit jaar.

Spanje spekkoper

Spanje komt vooralsnog het beste uit de crisis waarin de varkenshouderij verkeert en profiteerde het meest van de Aziatische grenssluitingen voor Duits vlees. Dit komt door de gunstige Spaanse kostprijs en de sterke zakelijke relaties die het land heeft. De Spaanse export naar China explodeerde en bereikte met 168.000 ton in november 2020 een voorlopig hoogtepunt. Maar ook Nederland spon garen bij de situatie. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 exporteerde Nederland op jaarbasis respectievelijk 22% en 41% meer vlees naar China.

Beheer
WP Admin