AVP op groot bedrijf in West-Polen

23-03-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Wilde zwijnen. Foto: ANP
Wilde zwijnen. Foto: ANP

Een bedrijf met krap 24.000 varkens in Westelijk polen is besmet met Afrikaanse varkenspest (AVP). Het is meteen het grootste besmette bedrijf sinds Polen de ziekte voor het eerst rapporteerde in 2014.

De uitbraak werd ontdekt op 18 maart en werd op 21 maart bevestigd, volgens de Duitse landbouwtitel Top Agrar. De varkenshouderij ligt bij het plaatsje Niedoradz, in de provincie Lubusz, op 66 kilometer hemelsbreed van de grens met Duitsland. Volgens Top Agrar waren er circa 8.000 zeugen op de boerderij. Zo’n 135 varkens waren inmiddels aan het virus bezweken. De autoriteiten zijn overgegaan tot het ruimen van de boerderij en er zijn beschermende zones aangelegd rondom de boerderij.

Het is niet verrassend dat juist bij dit dorpje Niedoradz de eerste besmette boerderij is gevonden. In de afgelopen weken werd meer dan eens een besmet wild zwijn gevonden dicht bij varkensstallen hier.

Virus al langer in Oost-Polen

In Oost-Polen is het AVP-virus al langer actief. Sinds 2014 zijn daar in totaal vijf provincies besmet geraakt. In die regio’s worden regelmatig nieuwe besmettingen gevonden. Tot nu toe waren 237 gevallen van besmette varkensbedrijven bekend in oostelijk Polen – variërend van kleine tot middelgrote bedrijven. Het grootste bekende besmette bedrijf tot dusver had iets meer dan 9.400 varkens in de stallen.

In westelijk Polen is het virus pas actief sinds november 2019. Sindsdien is het virus in karkassen van wilde zwijnen gevonden op 502 plekken. Het gebied van de uitbraken strekt zich uit in het grensgebied van drie provincies, te weten Lubusz (413 locaties), Groot-Polen (84) en Neder-Silezië (5). Het karkas dat het dichtste bij Duitsland werd gevonden, werd aangetroffen halverwege januari 2020, op 13 kilometer van de grens met Duitsland.

In totaal zijn in maart op 143 plekken in westelijk Polen besmette karkassen gevonden, evenveel als in geheel februari. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel wilde zwijnen er precies zijn omgekomen vanwege AVP in westelijk Polen, omdat één vindplaats zowel met één als met tien dode zwijnen kan corresponderen. Nadere informatie daaromtrent wordt pas in een later stadium gedeeld.

AVP België: 1 oud nieuw geval

Ook België rapporteerde nog de vondst van een besmet karkas, in de commune Tintigny. Net als met de vorige vijf vondsten, betrof dit ook alleen maar uitgedroogde botten. De Belgische autoriteiten schatten daarom in dat het dier al langer dan zes maanden dood was. Het is slachtoffer 833 in totaal – in de Belgische provincie Luxembourg zijn uitsluitend wilde zwijnen aan het virus overleden.

Dat het karkas oud is, betekent dat het laatste ‘verse’ geval werd gevonden in augustus 2019. Dat is belangrijk gezien het feit dat België graag de status ‘vrij van AVP’ terug wil krijgen. Onderdeel daarvan is om uit te zoeken of het hele gebied vrij is van zowel zwijnen en dat alle karkassen, voor zover die er nog zijn, verwijderd zijn.

ter Beek
Vincent ter Beek Hoofdredacteur Pig Progress


Beheer