‘AVP-vaccin is er binnen redelijke termijn’

Een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest zal binnen redelijke termijn op de markt komen, voorspelt Douglas Gladue, hoofdonderzoeker klassieke en Afrikaanse varkenspest bij het Agricultural Research Service, onderdeel van het Amerikaanse landbouwministerie.

Het team van Dr. Douglas Gladue slaagde erin een gen in het veldvirus dat in Europa en Azié rondgaat uit te schakelen en zo een vaccin te maken.

Wat zijn de reacties tot nu toe op uw ontdekking?

“Men ziet onze resultaten met het nieuwe experimentele vaccin als zeer veelbelovend. Men ziet dat de resultaten in experimenten de resultaten van andere vaccinkandidaten veruit overtreft.”

Is het vaccin al getest onder praktijkomstandigheden?

“Nee. Het ASFv-G-ΔI177L is alleen getest onder streng gecontroleerde proefstallen in ons onderzoeksinstituut Plum Island Animal Disease Centre (vergelijkbaar met WUR Bioveterinary Research, red.).”

Is er al iets te zeggen over opschaling van de productie van het vaccin?

“Het vaccin is nog steeds in de experimentele fase en het vraagt officiële goedkeuring voor het op de markt kan komen. Die toelatingsprocedure en -eisen verschillen per land. Op dit moment hebben we nog geen stabiele groeibodem om het vaccin-virus te kunnen vermeerderen. Op dit moment zijn we nog afhankelijk van isolatie van het vaccin uit primaire macrofagen in varkenscellen.”

Op dit moment hebben we nog geen commerciële partner voor dit vaccin

Wanneer komt het vaccin dan beschikbaar?

“Hoe lang nodig is voor officiële toelating en vermarkting is onbekend, maar gezien de belangen denken we dat het in een redelijke tijdspanne op de markt is.”

Lopen hierover al onderhandelingen met farmaceuten?

“Op dit moment hebben we nog geen commerciële partner voor dit vaccin.”

Gezien de problemen in Azië en Oost Europa regent het zeker vragen vanuit autoriteiten in die landen?

“Daar heb ik nog niets van gemerkt.”

Waarom heeft u juist dit gen bekeken?

“Het AVP-gen heeft ruim 150 genen, het exacte aantal verschilt tussen de diverse stammen. Slechts enkele van deze genen zijn experimenteel onderzocht. Van een aantal genen kunnen we hun functie inschatten op basis van overeenkomsten met andere genen in cellen of virussen. Via diverse systemen hebben we de genen gerangschikt op basis van mogelijke importantie om het immuunsysteem te misleiden en zich te kunnen vermeerderen. De drie hoogst gerankte zijn we gaan onderzoeken. Het eerste gen, Ep152R bleek een essentieel gen dat we niet konden uitschakelen. Het tweede gen, L83L, konden we uitschakelen maar bleek niet van invloed op de virulentie van het AVP-virus. Uitschakelen van het derde gen, I177L, bleek de virulentie volledig weg te nemen en werd zo onze vaccinkandidaat.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.