Banken kunnen PAS-melders niet echt helpen

Banken kunnen weinig met de oproep van minister Schouten van LNV om PAS-melders te ‘helpen’.

Dat levert lastige situaties op omdat ze zelf wel moeten voldoen aan eisen als ze financieringen verstrekken. Het hebben van een geldige vergunning is een van die vereisten en daar lopen nieuwe financieringen en bedrijfsovernames steeds vaker op vast blijkt in de praktijk.

Zowel Rabobank als ABN Amro verwijzen naar de brandbrief van onder meer NAJK en LTO over de situatie van de PAS-melders. Daarin wordt de situatie geschetst van bedrijven die in de knel komen omdat ze geen geldige vergunning meer hebben na de uitspraak van de Raad van State mei vorig jaar. Daardoor zijn in een klap meer dan 3.000 bedrijven zonder geldige vergunning komen te zitten, terwijl ze die daarvoor wel hadden. In veel gevallen konden die bedrijven volstaan met een simpele melding vanwege een lage ammoniakdepositie.

Tientallen bedrijven

Voorsorteren op legalisering waar Schouten op doelt, is voor banken vaak geen reële optie, volgens Rabobank. Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank, wijst op de problemen zoals NAJK schetst in de brandbrief. “Dat soort dingen komen we tegen. Problemen met bedrijfsovernames en de financiering van andere forse investeringen. Maar ook als ondernemers willen overstappen van bank. Lopende zaken lossen we vaak wel op. Maar in een nieuwe financieringsaanvraag is een geldige vergunning nu eenmaal een vereiste.”

Dit is niet iets wat wij even op kunnen lossen, ieder zijn eigen rol

Volgens Dekkers gaat het inmiddels om tientallen situaties alleen al bij Rabobank. Het gaat vooral om melkveebedrijven qua aantallen, maar problemen ontstaan in alle sectoren: “We denken graag met de minister mee om uit deze impasse te komen.”

Verbaasd over oproep

“De oproep van Schouten verbaast me wel”, zegt Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven van ABN Amro die ook verwijst naar de brandbrief van NAJK. “We proberen er zoveel mogelijk met gezond boerenverstand mee om te gaan. Maar dit is niet iets wat wij even op kunnen lossen, ieder zijn eigen rol. Wij willen voorkomen dat ondernemers in de problemen raken en kijken daarbij ook naar de vergunningen. Een soort van gedoogsituatie past niet bij een stevige financieringsuitbreiding. Dus bij onzekerheid kunnen we niet altijd meegaan in alle plannen van onze klanten.” Aantallen bedrijven waar de financiering stokt, noemt Berntsen niet, maar het mag duidelijk zijn dat het ook speelt bij ABN Amro gezien het aantal bedrijven dat te boek staat als PAS-melder.

Intensieve bedrijven

Jan Willem van den Berg, agrarisch specialist van ING, heeft zelf nog geen bedrijven waar de financiering spaak loopt. “Maar ook bij ING zijn er diverse bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan, het probleem speelt dus ook bij ING. En de problemen zijn breed. Bij overnames en uitbreidingen moet je nu een pas op de plaats maken als er geen geldige vergunning is.” Volgens Van den Berg zijn er allerlei bedrijven die op basis van een PAS-melding vergund waren ook intensieve bedrijven met luchtwassers.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.