Doorgaan naar artikel

BASF Agricultural Solutions wil meer omzet uit duurzame producten

Vincent Gros, topman bij BASF Agricultural Solutions. - Foto: ANP

Vincent Gros, topman bij BASF Agricultural Solutions. - Foto: ANP

Een hogere productie, meer rendement voor de boer, maar minder nadelige gevolgen voor het milieu. Dat is de doelstelling van BASF Agricultural Solutions voor de komende tien jaar. Het bedrijf wil in die tijd de omzet met aan duurzaamheid bijdragende producten en diensten elk jaar met 7% opvoeren.

BASF Agricultural Solutions – de landbouwtak van het Duitse chemieconcern – heeft nieuwe doelstellingen voor de verduurzaming van de agrarische productie in de aanloop naar 2030 op tafel gelegd. Daarmee zet Agricultural Solutions de vorig jaar geformuleerde strategie voor de landbouw verder in de praktijk om, zo beloven de managers in Ludwigshafen.

Doelstellingen

Doelstelling nummer 1 op de lijst is de reductie van de CO2-emissie. Die uitstoot gaat als het aan BASF ligt de komende tien jaar met 30% per ton oogstopbrengst omlaag. Onder andere veredeling van hoogproductieve, klimaatbestendige gewassen met lagere ecologische impact moet hieraan bijdragen. Doelstelling 2 is om de omzet aan duurzame BASF-producten en -diensten voor de landbouw jaarlijks met 7% te verhogen. Ter vergelijking: de omzet van Agricultural Solutions in 2019 bedroeg € 7,8 miljard. De omzet van het BASF-concern als geheel was € 59 miljard.

Nummer 3 behelst de digitalisering van de akkerbouw: meer dan 400 miljoen hectare zal in 2030 volgens de plannen worden bewerkt met behulp van digitale technologie. Doelstelling nummer 4 is om de veilige toepassing van BASF-chemicaliën in de landbouw met ‘passende maatregelen’ te verbeteren.

Zo min mogelijk nadelige gevolgen

In algemene zin beoogt BASF een landbouwproductie met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu, in combinatie met grotere opbrengsten en boeren die daarmee in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Die uitleg komt van Vincent Gros, topman van Agricultural Solutions. “Met ons gecombineerde productportfolio helpen we boeren op de hele wereld om het meest basale beroep op aarde te beoefenen en met hen samen de landbouw- en voedingsketen positief vorm te geven.”

Productportfolio op duurzaamheid beoordeeld

Voor een aanzienlijk deel heeft BASF de voor de doelstellingen belangrijke producten en diensten, waaronder ook zaadgoed, al op de plank. Die kunnen dus gezien het omzetdoel waarschijnlijk rekenen op extra promotie. Het hele productportfolio wordt volgens het concern ‘op duurzaamheid beoordeeld aan de hand van duidelijk gedefinieerde en door derden gevalideerde criteria’, de zogenoemde ‘Sustainable Steering Methode’. Maar uiteraard zet het concern ook in op onderzoek en ontwikkeling om nieuwe zaken aan te kunnen bieden. “BASF wil het aantal duurzame oplossingen voor de boeren jaar in jaar uit opkrikken. Daarom investeert de onderneming onafgebroken in een sterke innovatiepijplijn.”

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin