Bayer schikt Roundup-zaken voor bijna € 10 miljard

Bayer schikt voor een bedrag van bijna € 10 miljard in een deel van de Roundup-rechtszaken. Daarmee word geschikt in ongeveer 75% van de huidige zaken.

Ook heeft Bayer een mechanisme ontwikkeld om toekomstige claims efficiënt op te lossen. In totaal gaat het om 125.000 ingediende en niet-ingediende claims waarvoor Bayer het bedrag uittrekt. Dat maakte het bedrijf woensdagavond bekend.

Tot € 8,5 miljard voor huidige claims

Voor de huidige en toekomstige claims trekt het chemiebedrijf € 7,8 miljard tot € 8,5 miljard uit en € 1,11 miljard voor het mechanisme om toekomstige claims te behandelen. De drie zaken die al voor de rechter zijn geweest gaan door en vallen niet onder de schikking.

Roundup

Bij de overname van Monsanto in 2017 kwam het gewasbeschermingsmiddel Roundup, gebaseerd op glyfosaat, in het portfolio van Bayer. En daarmee ook de schadeclaims en rechtszaken met betrekking tot het middel. Met name in de Verenigde Staten wordt het bedrijf veelvuldig aangeklaagd omdat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn.

‘Einde maken aan onzekerheid’

“Allereerst is de Roundup-regeling de juiste actie op het juiste moment voor Bayer om een ​​einde te maken aan een lange periode van onzekerheid”, aldus Werner Baumann, CEO van Bayer. “Het zal ook het gesprek over de veiligheid en bruikbaarheid van op glyfosaat gebaseerde herbiciden terugbrengen naar de wetenschappelijke en regelgevende arena en naar de volledige wetenschap.” Bayer benadrukt dat gebruikers van glyfosaat geen veranderingen zullen zien in de beschikbaarheid van Roundup-producten.

Claims omtrent dicamba

Naast de schikking in de Roundup-zaken, trekt het bedrijf € 355 miljoen uit voor schikkingen in claims omtrent het middel dicamba. Dat middel zou zeer vluchtig zijn, waardoor het schade zou aanrichten in niet-resistente gewassen. Eén dicamba-zaak die al voor de rechter is gekomen, is niet opgenomen in de schikking. Hierin werd Bayer door een jury schuldig bevonden. Bayer gaat in hoger beroep.

Start betalingen dit jaar nog verwacht

De betalingen van de schikkingen start nog dit jaar, zo verwacht het chemieconcern. Dit jaar wordt € 4,4 miljard betaald en volgend jaar ook. Het resterende bedrag wordt daarna betaald. Bayer gebruikt bestaande liquide middelen, toekomstige vrije kasstromen, de opbrengsten van de verkoop van de Animal Health-divisie en aanvullende obligatie-uitgiftes voor de betalingen.

Werner Baumann noemt de schikkingen ‘financieel redelijk gezien de aanzienlijke financiële risico’s van voortdurende, meerjarige geschillen en de daarmee verband houdende gevolgen voor onze reputatie en voor ons bedrijf.’

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.