Bedrijfsbegeleiding bepaalt keuze voerleverancier

Bedrijfsbegeleiding en voorlichting zijn voor de meeste boeren de belangrijkste reden om klant te zijn van hun voerleverancier. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk vertrouwen en mengvoerkwaliteit.

Dat blijkt uit de Voermonitor van onderzoeksbureau Geelen Consultancy. Bijna 53% van de veehouders noemt bedrijfsbegeleiding en voorlichting als belangrijkste redenen. Dat is iets meer dan twee jaar geleden, toen was dat 50%. Iets meer dan 39% noemt vertrouwen, in 2018 was dat 39,9%.

Rol van kwaliteit en prijs mengvoer

De mengvoerkwaliteit is voor iets minder veehouders de belangrijkste reden geworden: 28% tegenover 31,6%. De prijs van het voer is voor 16,8% van de veehouders reden om klant te zijn bij hun voerleverancier. De minst genoemde redenen zijn naamsbekendheid en dat het bedrijf landelijke actief is.

Geelen Consultancy merkt op dat tussen individuele voerleveranciers duidelijke en significante verschillen zijn.

De algemene tevredenheid over de voerleveranciers is de afgelopen twee jaar nauwelijks veranderd, maar wel significant lager dan in 2014 en 2016.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.