Begeleiding kalkoenbedrijf met hoog antibioticagebruik

ZLTO en Wageningen UR starten een begeleidingstraject voor kalkoenbedrijven met een hoog antibioticagebruik en/of hoog gebruik van derdekeusmiddelen bij hun dieren.

Het antibioticagebruik in de kalkoensector is na een aanvankelijke daling de laatste drie jaar stabiel gebleven; 19,68 DDDA in 2017, 20,51 DDDA (2018) en 19,70 DDDA (2019). En het gebruik van derdekeusmiddelen is in deze sector erg hoog, zeker in vergelijking met andere (pluimvee)sectoren; 1,66 DDDA in de kalkoenensector, 0,10 DDDA bij vleeskuikens en 0,00 DDDA bij leghennen in 2019. Om de kans op antibioticaresistentie bij mens en dier te verkleinen, is een lager antibioticagebruik in de kalkoensector belangrijk.

Ver;lagen antibioticagebruik vraagt aanpak op maat

Het verlagen van het antibioticagebruik is geen eenvoudige opgave; het vraagt om een aanpak op maat, die zich richt op meerdere factoren. Voor het opstellen van een goed plan van aanpak is de kennis en ervaring van de dierenarts en voeradviseur ook van belang.

Samenwerking kalkoenhouder, dierenarts en voeradviseur

Het begeleidingstraject verantwoord antibioticagebruik heeft tot doel de communicatie tussen kalkoenhouder en dierenarts en voeradviseur te verbeteren en daarmee hun samenwerking en het resultaat van de samenwerking. Het is dan ook de bedoeling dat een kalkoenhouder deelneemt met zijn dierenarts en voeradviseur en desgewenst met een andere medewerker en/of adviseur. De begeleiding gebeurt door een onafhankelijke, ervaren bedrijfscoach. Die zal bij ongeveer vijf bijeenkomsten aanwezig zijn.

Gratis begeleidingstraject

Kalkoenenhouders die willen meedoen aan het begeleidingstraject kunnen zich aanmelden bij Avined (e-mail: info@avined.nl; tel. (088) 998 43 40). De begeleiding door de coach is gratis. Het traject duurt één tot anderhalf jaar.

Het begeleidingstraject op kalkoenenbedrijven zou eerder dit jaar al starten, maar is door de coronacrisis uitgesteld. Het gaat nu starten na de zomer. Verschillende kalkoenenhouders hebben zich er al voor aangemeld.

ZLTO heeft ervaring met inzetten van bedrijfscoaches/ondernemerscoaches om het gezondheidsmanagement op varkensbedrijven te verbeteren. Er loopt inmiddels al een jaar een project om veelgebruikers (bedrijven in het rood) in de varkenshouderij te helpen het antibioticagebruik te verlagen. De eerste geluiden daarover zijn positief en veelbelovend.

Het begeleidingstraject maakt onderdeel uit van Roadmap, een groot Europees project om antibioticagebruik terug te dringen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.