Begin volgend jaar stikstofdoelen voor industrie en verkeer

09-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het kabinet maakt begin 2023 bekend hoeveel de stikstofuitstoot van verkeer en industrie omlaag moet. Dan komen er zogeheten indicatieve emissiereductiepercentages voor NOx voor deze sectoren. Dat schrijft minister Van der Wal (Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wacht eerst enkele rapportages af over de ontwikkeling van de uitstoot van NOx uit verschillende sectoren, zoals industrie, energie en mobiliteit. Daarna moet er een evenredige verdeling van de totale stikstofopgave komen, aldus Van der Wal. Mogelijk is aanscherping van de doelen voor sommige sectoren nodig.

Doelen voor uitstoot van ammoniak

Deze zomer kwam het kabinet met zulke indicatieve doelen voor de uitstoot van ammoniak, die vooral afkomstig is uit de landbouw.RDat was toen aanleiding voor grootschalige boerenprotesten.

Regionale doelen voor NH3

De doelen voor NOx moeten tegelijk met de regionale doelen voor NH3 (ammoniak) op 1 juli definitief worden vastgesteld. Dan wordt ook duidelijk of de richtinggevende regionale doelen voor ammoniak bijgesteld moeten worden.

Piekbelasters

Bij die afweging is ook aandacht voor piekbelasters voor beide vormen van stikstof. Volgens de minister kan gebiedsgericht maatwerk nodig zijn voor de industrie.

Emissies van NOx uit verkeer en industrie fors gedaald

Sinds 1990 zijn de emissies van NOx uit verkeer en industrie al fors gedaald, als gevolg van Europese wetgeving. De energietransitie die in gang is gezet vanwege het klimaatbeleid levert ook flinke stikstofwinst op, maar is tegelijk ook afhankelijk van stikstofruimte – vooral voor de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur, waarbij tijdelijk stikstof vrijkomt.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer