Begroting LNV: afscheid en eindoordeel tegelijk

Een aantal landbouwwoordvoerders zal volgende week voor het laatst een landbouwbegroting behandelen. Voor anderen is het ongewis of ze na de verkiezingen terugkeren. Zij zullen de begrotingsbehandeling aangrijpen voor een eindoordeel over de minister.

Als volgende week de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt behandeld, zal dat voor een deel het karakter krijgen van een eindbeoordeling voor minister Carola Schouten.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Maurits von Martels (CDA), William Moorlag (PvdA) en Helma Lodders (VVD) zullen voor het laatst de landbouwbegroting als Kamerlid behandelen. Zij staan niet kandidaat voor hun partij voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Volgend jaar keren ze niet in het parlement terug.

Wel en niet terugkerende Kamerleden en/of landbouwwoordvoerders

Voor een aantal is het bij de huidige stand van de peilingen nog verre van zeker of ze na de verkiezingen zullen terugkeren in het parlement, omdat hun positie op de lijst niet de zekerheid biedt dat ze worden herkozen. Dat geldt bij voorbeeld voor Frank Futselaar (19e op de lijst van SP) en, in iets mindere mate, voor Frank Wassenberg (4e op de lijst van Partij voor de Dieren), Tjeerd de Groot (12e op de lijst van D66), Roelof Bisschop (3e op de SGP-lijst) en Jaco Geurts (11e op de CDA-lijst).

Laura Bromet (4e op de lijst van GroenLinks) is er vrij zeker van dat ze in de Kamer terugkeert, of ze volgend jaar nog landbouwwoordvoerder is voor haar partij, is natuurlijk de vraag. Van GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge is bekend dat hij ook bijzondere belangstelling heeft voor de landbouwportefeuille. Van Dion Graus en Barry Madlener (beiden PVV) is nog niet bekend of ze weer op de lijst komen en op welke positie.

Schoutens beleid en voortgang ervan beoordeeld

Een aantal partijen zal de begrotingsbehandeling aangrijpen om een eindoordeel te vellen over het beleid van Schouten. Ze zal ongetwijfeld om de oren worden geslagen over de beperkte voortgang die is gemaakt in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid, over de stroperigheid waarmee het stikstofprobleem wordt opgelost en over het gebrek aan voortgang op het gebied van de kringlooplandbouw.

Aan het begin van haar ministerschap zei de minister voortvarend aan de slag te willen met het mestbeleid. Nu, ruim drie jaar later, heeft de minister wel contouren van het mestbeleid geschetst, maar veranderde wetgeving is er nog niet. De minister heeft twee jaar geleden de Kringloopvisie gepresenteerd, maar ook op dat terrein is de voortgang nog niet heel zichtbaar. Het dossier van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lijkt langzamerhand als een molensteen om de nek van de minister te hangen. Er is zoveel over de NVWA gezegd en geschreven dat bijna uit het oog wordt verloren dat daar ook nog wel eens goede dingen gebeuren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.