Doorgaan naar artikel

Behandeling stikstofwet in senaat aan zijden draad

Beeld van Eerste Kamer. - Foto: ANP

Beeld van Eerste Kamer. - Foto: ANP

Het is nog niet zeker of de Eerste Kamer de stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) gaat behandelen.

Vorige week werd al duidelijk dat de landbouwcommissie meer tijd neemt dan gepland. Dinsdag 2 februari zal de senaat in een plenaire vergadering besluiten of de wet controversieel verklaard wordt. Als de wet controversieel wordt verklaard, dan zal de wet naar verwachting niet meer door demissionair landbouwminister Carola Schouten in de Eerste Kamer worden verdedigd.

Regeling PAS-melders

SGP-senator Peter Schaik meldt dat zijn partij vindt dat de stikstofwet controversieel verklaard moet worden. De SGP was in de Tweede Kamer een van de partijen die het voorstel van landbouwminister Carola Schouten ondersteunde. De SGP wilde dat in de wet geregeld zou worden dat de zogenoemde PAS-melders zekerheid zou worden geboden. De Tweede Kamer-fractie zei niet met de wet te zullen instemmen als er geen wettelijke regeling zou komen. De wettelijke regeling voor de PAS-melders kwam er en is onderdeel van de stikstofwet.

Op de fracties in de Eerste Kamer wordt nu vanuit onder andere de actiegroepen FDF en Agractie druk uitgeoefend om de stikstofwet controversieel te verklaren. Eerder al werd het ongefundeerde gerucht verspreid dat het CDA in de senaat de wet controversieel wilde verklaren. Tegelijk hamert LTO erop dat de wet niet is wat ze graag hadden gehad, maar dat met de wet wel een vergunning voor de PAS-melders (meer dan 3.000 landbouwbedrijven) wordt geregeld en bovendien ook de vergunningzekerheid van bedrijven die geen melding hebben gedaan of hoefden te doen.

Kleinst mogelijke meerderheid

De politieke verkenners van landbouwminister Carola Schouten zijn inmiddels ook gesignaleerd bij verschillende fracties in de Eerste Kamer. Er is de landbouwminister veel aan gelegen de wet te behandelen.

Nu de SGP al heeft aangekondigd de wet controversieel te willen verklaren, heeft de minister de kleinst mogelijke meerderheid (38 van de 75 zetels) voor de wet aan haar kant. Er is naar verwachting maar één senator van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP of 50Plus nodig voor de controversieel-verklaring van de wet – aangenomen dat de overige oppositiepartijen allemaal voor de controversieel-verklaring zijn.

Agractie schort overleg op

Ondertussen heeft de actiegroep Agractie het overleg met landbouwminister Carola Schouten opgeschort. Volgens Agractie heeft Schouten te weinig geld beschikbaar voor de maatregelen die op bedrijfsniveau kunnen worden genomen om de stikstofemissie te verlagen. Het gaat dan om maatregelen die het Landbouwcollectief heeft aangedragen zoals het aanlengen van mest met water, meer koeien in de wei en voermaatregelen. Agractie vindt dat melkveehouders niet op extra kosten gejaagd moeten worden. “Stikstofreductie is een maatschappelijke opgave, waarvan de te reduceren ruimte bestemd is voor natuurherstel en onder meer ontwikkelingsruimte van de bouw”, aldus voorzitter Bart Kemp van Agractie in de brief aan de minister.

Farmers Defence Force (FDF) kondigt aan actie te gaan voeren op de dag van de verkiezingen, als de Eerste Kamer er niet toe overgaat de stikstofwet controversieel te verklaren. Voorzitter Mark van den Oever zegt dat de dag van de verkiezingen “de dag van de afrekening wordt”, waarbij FDF actie zal voeren bij elk stembureau in Nederland.

Beheer
WP Admin