Bel Group sluit nieuw contract af met leveranciers

03-12-2020 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De Franse Bel Group heeft een nieuw melkprijscontract afgesloten met leveranciersvereniging ABPO.

Daarbij is voor 2021 een basisprijs van € 35 per 100 kilo afgesproken, met nog € 2,10 aan mogelijke extra’s in de vorm van premies. Deze prijs geldt voor een volume van 405 miljoen liter. Bel meldt dit op de eigen website. De onderneming is er trots op dat die gedurende de laatste drie jaren in Frankrijk een melkprijs heeft betaald die 11% boven het Franse gemiddelde lag. De overeengekomen melkprijs is overigens niet geheel in beton gegoten, maar laat ruimte voor bestelling aan de hand van de marktomstandigheden. Met de afspraak borduren Bel en APBO voort op de ervaring van de afgelopen drie jaren.

Acties ondernemen

De ongeveer 800 melkveehouders die lid zijn van de APBO moeten wel het een en ander extra doen in ruil voor de afgesproken melkprijs, zoals het gebruik van voer dat vrij is van genetisch veranderde bestanddelen, het dierenwelzijn borgen met behulp van de in Frankrijk breed ingevoerde Boviwell-tool en actie ondernemen om de CO2-emissie te beperken. De afgesproken melkprijs geldt bij 3,8% vet en 3,2% eiwit, de Franse standaardgehalten.

Ook pilot in Nederland

Bel Leerdammer Nederland wil per zomer 2021 mogelijk ook een pilot starten met een vaste melkprijs. Deze proef zal echter gelden voor een beperkte groep boeren en de vaste melkprijs zal dan gaan gelden voor slechts een klein deel van de geleverde melk per boer. Bovendien kunnen alleen boeren meedoen die weidegang toepassen en VLOG-voer gebruiken. Over deze pilot is Bel Leerdammer echter nog in gesprek met de leveranciers.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer