Belangenbehartigers: uitspraak is bommetje onder stikstofaanpak

16-03 | |
Volgens LTO komen met de uitspraak investeringen in technologie en innovatie stil te vallen, 'terwijl dat juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis is'. - Foto: Ruud Ploeg
Volgens LTO komen met de uitspraak investeringen in technologie en innovatie stil te vallen, 'terwijl dat juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis is'. - Foto: Ruud Ploeg

Boerenbelangenbehartigers zien potentiële verregaande gevolgen van de uitspraak over technische maatregelen om stikstof te reduceren. De hoop is gevestigd op een andere uitkomst in hoger beroep.

De provincie Friesland gaat waarschijnlijk in hoger beroep, maar is nu eerst volop in overleg met het ministerie en andere provincies over de eventuele verdere doorwerking van deze gerechtelijke uitspraak over een melkveehouderij in Ee. Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat onvoldoende zeker is dat de reducties ook daadwerkelijk gehaald worden en vernietigde de afgegeven vergunning. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt met de sectorpartijen in gesprek te zijn om alles goed uit te zoeken.

Gevolgen voor intern salderen

Ruim een dag later is voor belangenbehartigers iets meer duidelijkheid over de mogelijke gevolgen van het schrappen van deze vergunning. De belangenorganisaties vrezen voor de mogelijkheid voor bedrijven om intern te salderen. Volgens LTO komen met de uitspraak investeringen in technologie en innovatie stil te vallen, ‘terwijl dat juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis is’. Ook jongeboerenorganisatie NAJK is onthutst over de mogelijke grote gevolgen van deze uitspraak. NMV-voorzitter Harm Wiegersma noemt het ‘een bommetje’ onder de stikstofaanpak.

LTO: politiek is aan zet

LTO Nederland vindt dat nu de politiek aan zet is. De grootste boerenbelangenbehartiger wijst ook op het belang van een goede juridische onderbouwing bij de legalisatie van het beweiden en bemesten. In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland worden, naast emissies uit de stal, activiteiten als mestopslag en weidegang meegenomen als factoren die zorgen voor stikstofemissie op Natura 2000-gebieden.

Wat Trienke Elshof, portefeuillehouder op het onderwerp stikstof bij LTO, betreft is er haast geboden om een oplossing te vinden. “De sector, maar breder alle economische ontwikkeling in Nederland, kan het zich niet permitteren dat er via procedures van partijen zoals MOB steeds opnieuw grote onzekerheid ontstaat over ontwikkelruimte en perspectief. Dat maakt gezonde bedrijfsvoering simpelweg onmogelijk. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid om het juridisch kader zo optimaal mogelijk bestand te maken tegen deze vorm van juridisch vandalisme.”

NAJK: ramp voor jonge boeren

NAJK ziet dat de uitspraak ook mogelijke gevolgen kan hebben voor niet alleen het intern salderen, maar ook voor extern salderen, als bedrijven gebruikmaken van technologische oplossingen om stikstofuitstoot terug te dringen.

“Dit is een ramp voor jonge boeren die juist nu stappen willen zetten door middel van intern of extern salderen, maar dit willen doen met stalsystemen die nu niet meer worden goedgekeurd door het bevoegd gezag”, aldus voorzitter Roy Meijer in een persbericht. NAJK stapt naar het ministerie om opheldering en een oplossing.

Daarbij vreest NAJK voor de voortgang van de legalisering van melders en meldingsvrije activiteiten, zoals geregeld in de net aangenomen stikstofwet. “Wanneer een melder of meldingsvrije activiteit toevallig een emissiearm systeem in gebruik heeft, waarvan de emissie nu door de voorzieningenrechter in twijfel wordt getrokken, kan en mag het niet zo zijn dat dit legalisatie van deze bedrijven in de weg staat. Wij gaan de overheid houden aan de wet die zij zelf in het leven heeft geroepen”, stelt Meijer.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.