Doorgaan naar artikel

Belangenbehartigers vinden klein aantal opvolgers zorgelijk

Foto: Canva

Foto: Canva

De teleurstellende cijfers over bedrijfsopvolging zijn niet nieuw voor boerenbelangenclubs, maar wel een reden tot zorgen.

Voor zo’n 16.000 boerenbedrijven waarvan de eigenaar ouder dan 55 is, staat geen opvolger klaar.

Investeren in stimulering van bedrijfsovername

LTO Nederland vindt dat de komende jaren fors geïnvesteerd moet worden in stimulering van bedrijfsovername. In de afgelopen jaren is daar al een begin meegemaakt, maar het nieuwe instrumentarium bereikt de jonge ondernemers nog nauwelijks. Voorzitter Sjaak van der Tak laat optekenen: “Nog meer dan deze financiële steun hebben jonge ondernemers en hun ouders een duidelijk toekomstperspectief en een renderend bedrijf nodig. Belemmeringen moeten worden weggenomen”.

Geen duidelijk toekomstperspectief

Van der Tak weet waarom boerenzoons en -dochters niet altijd staan te springen om het ouderlijk bedrijf over te nemen. “Het ontbreekt jonge boeren en tuinders aan duidelijk toekomstperspectief. Er is een ruim aanbod aanwezig om een andere ondernemerskeuze te maken. Ook helpt de polarisatie in politiek en samenleving niet mee om de keuze te maken voor de land- en tuinbouw.” aldus Van der Tak. “Bedrijfsopvolging is daardoor niet meer vanzelfsprekend.”

NAJK: lobby nog altijd nodig

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Contact (NAJK) ziet in de cijfers bevestiging dat hun lobby voor de jonge boeren nog altijd nodig is. “Ondersteuning van jonge boeren en tuinders is broodnodig. Slechts 41% van de agrarische bedrijven heeft een bedrijfsopvolger, waardoor veel agrarische bedrijven de komende jaren zullen verdwijnen. Het zijn voornamelijk de kleine bedrijven die niet worden opgevolgd,” aldus Eke Folkerts, portefeuillehouder bedrijfsovername bij de jongeboerenclub.

NAJK pleit voor een ‘kenniscentrum bedrijfsovername’, waar alle beschikbare informatie en ervaringen over het proces te vinden zijn. “Een bedrijf overnemen is niet iets wat je van de ene op de andere dag doet. Het is een complex proces op zowel financieel als sociaal-emotioneel vlak en vraagt een jarenlange voorbereiding,” aldus Folkerts.

Beheer
WP Admin