Belangenclubs hekelen blijvende focus op opkoop boeren

11-05-2022 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Belangenorganisaties hekelen de focus van de eerste stappen van de stikstofaanpak op opkoop van bedrijven. Zowel LTO Nederland als de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zien liever aandacht voor boeren die door willen met hun bedrijf.

Vrijwillige opkoop, mits goed uitgevoerd, is slechts één element van de stikstofreductie. Innovatie verdient meer aandacht, stelt LTO Nederland op Twitter in een eerste korte reactie. LTO gaat de regelingen nader bestuderen en zal dan op de consultatie reageren.

De vakbond van melkveehouders noemt de opkoopregelingen ‘miljarden belastinggeld over de balk gooien’ en verwerpt de constatering dat melkveehouderijen schade aan natuur veroorzaken: ‘dat is absoluut niet het geval’. En verderop in het persbericht: ‘Het is misschien mogelijk dat in een handvol situaties én de natuur én de boer gebaat zijn bij verplaatsen van een melkveebedrijf, maar dat kan het beste in goed overleg tussen melkveehouder en provincie ter plekke geregeld worden. Landelijke regels lopen daar alleen maar bij in de weg.’

95% van dierrechten afstaan

Op sociale media wordt soms wat schamper gereageerd op de regeling, die eerder door de minister is aangekondigd als een ‘woest aantrekkelijk aanbod’ aan boeren die twijfelen of ze willen stoppen. In de besloten facebookgroep van Farmers Defence Force maken vooral melkveehouders zich boos over het feit dat veehouders tot wel 95% van hun dierrechten moeten afstaan als ze mee willen doen aan de stoppersregeling.

Het ministerie kondigt aan dat de eerste openstelling van de regeling het gunstigst zal zijn, en volgende openstellingen ‘per definitie minder aantrekkelijk’. Wie gebruikmaakt van de landelijke regeling mag geen vee meer houden op de locatie waar de activiteiten zijn beëindigd. Er mogen wel andere activiteiten worden opgezet, als de stikstofemissie beperkt blijft tot maximaal 15% van de bestaande vergunning.

Op beide regelingen zijn de eerste reacties van boeren al binnen. Tot 13 juni kan iedereen die dat wil, laten weten wat ze van de voorgestelde regelingen vinden.

van Rooijen


Beheer