Belangrijk onderzoek naar prijsvorming en marges

Werkt de keten van boer tot bord wel goed? Zijn de prijzen ‘eerlijk’? Om beter zicht te krijgen op deze beladen vragen, is ACM (Autoriteit Consument en Markt) met een meerjarig onderzoek bezig. Het is belangrijk dat dit gebeurt, want al dan niet vermeende misstanden zijn al jaren bron van veel negatief sentiment.

De eerste resultaten zijn best verrassend. Zo blijkt voor biologische producten de meerprijs over het algemeen hoog genoeg om de meerkosten voor de producent te dekken.

Opmerkelijker is de vaststelling dat dit bij supermarkten vaak niet zo is. Ook voor hen zijn bioproducten een bron van meerkosten, bijvoorbeeld door een lagere doorstroomsnelheid in het schap. Maar zij zien die kosten niet altijd vergoed in de prijs. Supermarkten verdienen dus niet altijd het etiket van ‘boeman’ dat hen vaak wordt opgeplakt vanuit de primaire sector.

Supermarkt kan beter inspelen op prijsschokken

Daar staat tegenover dat ze de gederfde inkomsten bij bio terugpakken in een ander, gangbaar, schap. Zij zijn daartoe in staat vanwege een belangrijke eigenschap die zij wel en primaire producenten vaak niet hebben: flexibiliteit. Ook dat blijkt uit het onderzoek. Door die flexibiliteit kunnen supers ook beter inspelen op prijsschokken.

Nog een interessante conclusie: ‘er zijn geen sterke vormen van marktfalen geconstateerd’. Ook dat is munitie tegen het zwartepietenspel dat soms gaande lijkt tussen de primaire en volgende schakels in de keten.

Blijft alleen die ene zwakke eindschakel over: de consument. Die is nog steeds niet massaal bereid om meer te betalen voor duurzaamheid.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.