Belastingoordeel Hoge Raad een mooi cadeau

07-01 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Canva
Foto: Canva

Belastingheffing over daadwerkelijk inkomen is veel beter dan een heffing over een geschat inkomen.

De Hoge Raad had afgelopen kerst een mooi kerstcadeau klaarliggen voor de spaarders die inkomstenbelasting betalen in box 3. Op 24 december 2021 deed ze een belangrijke uitspraak. Een uitspraak met grote gevolgen. Het huidige box 3-systeem is in strijd met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Kern van de uitspraak is dat de Hoge Raad heeft besloten dat de belasting moet worden berekend over het daadwerkelijk genoten inkomen uit het vermogen in box 3 en niet over een geschat (forfaitair) rendement. En dat is goed nieuws voor al diegenen met een spaarrekening waar de te ontvangen rente de laatste jaren ongeveer nihil is. Heb je naast je spaargeld goed renderende beleggingen – denk aan aandelen op de beurs – dan heeft de uitspraak waarschijnlijk geen gevolgen.

Ik ben blij met deze uitspraak. Een belastingheffing over daadwerkelijk genoten inkomen is veel beter dan een heffing over een geschat inkomen. Al eerder – in 2019 – bepaalde de Hoge Raad dat het tot 2017 geldende systeem niet door de beugel kon, maar liet het aan de wetgever over om het systeem aan te passen. Alleen in een enkel uitzonderingsgeval was de rechter de afgelopen jaren bereid om in te grijpen.

Belastingaanslag wordt aangepast

In 2017 heeft de wetgever het systeem van box 3 aangepast. Onder meer door een invoering van een schijvenstelstel. Maar deze aanpassing blijkt niet voldoende en de Hoge Raad pakt nu echt door en verleent meteen rechtsherstel. Met andere woorden: de belastingaanslag wordt aangepast. Er wordt belasting geheven over het werkelijk genoten rendement en niet over het (in dit geval veel hogere) theoretische forfaitaire rendement.

De uitspraak van 24 december 2021 betreft een proefprocedure. Tienduizenden hebben zich hierbij aangesloten en liften mee met deze procedure. Zij kunnen een belastingvermindering tegemoet zien. Het is nog afwachten of ook diegenen die zich niet aangesloten hebben bij de proefprocedure gecompenseerd gaan worden. Daar zal het nieuwe kabinet nog een beslissing over moeten gaan nemen.

In het coalitieakkoord is afgesproken om de box 3-belasting aan te passen naar een heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement. Maar daarbij is aangegeven dat de aanpassing niet eerder dan in 2025 wordt verwacht. Dat is te laat blijkt nu. De wetgever moet dus snel aan de bak en een nieuwe regeling in elkaar draaien.

24 december 2021 was een mooie dag voor de sparende belastingbetaler in box 3.

Meer over


Beheer