Belastingplan 2021: lager tarief en zelfstandigenaftrek

Een deel van de belastingtarieven gaat omlaag in 2021, zowel in de IB als in de VPB.

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers gaat eerder omlaag dan aangekondigd in 2019. De overdrachtsbelasting gaat omhoog van 6% naar 8%. Dat zijn enkele aanpassingen in het Belastingplan 2021, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Zelfstandigenaftrek sneller omlaag

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers gaat verder omlaag. Dit jaar nog € 7.030, volgend jaar wordt dat € 6.670. Uiteindelijk wordt de aftrekpost afgebouwd naar € 3.240 in 2036 in plaats van € 5.000 in 2028. De arbeidskorting, die ook geldt voor ondernemers in de IB, gaat wel omhoog. De aanpassingen zijn er op gericht om het verschil in fiscale behandeling tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

Belasting vermogen

Spaarders met vermogens tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting op vermogen gaat wel iets omhoog. Volgens Financiën is het gevolg dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Andere aanpassingen in de vermogensheffing om beter aan te sluiten bij het werkelijk rendement staan niet in het Belastingplan. Voor eigenaren van landbouwgrond die in box 3 wordt belast verandert voorlopig niets aan de situatie dat de heffing vaak hoog is ten opzichte van de pacht of andere opbrengsten.

Lagere tarieven

Het basistarief in de inkomstenbelasting gaat iets omlaag naar 37,1% (was 37,35%). Het hoge tarief blijft 49,5% vanaf een belastbaar inkomen van € 68.507. Het maximale aftrektarief voor aftrekposten als hypotheekrente, ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrek gaat naar 43% in 2021 (nu nog 46%).

Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting gaat niet omlaag. De verlaging van het lage VPB-tarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

Geen CO2-heffing tuinbouw

De aangekondigde CO2-heffing gaat niet gelden voor de tuinbouw, daar worden andere afspraken mee gemaakt. De beperkt zich in de voorstellen tot grote industriebedrijven, afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die veel lachgas uitstoten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.