Belastingrente graag ook laag houden na corona

Ook op belastinggebied is onze wetgever volop aan de slag om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Een van de maatregelen is de tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente. Een prima maatregel die naar mijn mening voortgezet moet worden, ook na het coronatijdperk.

De rente is nu vastgesteld op 0,01%. Helemaal terug naar 0% kon niet vanwege automatiseringsproblemen bij de ficus. Een kniesoor die daar op let, zeker omdat de normale rentes 4% en 8% zijn; 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen.

In feite is deze hoge rente een verkapte belastingverhoging

Deze percentages staan ver af van de realiteit. In feite is deze hoge rente een verkapte belastingverhoging. Op Kamervragen over de hoge rente die de fiscus in rekening brengt, antwoordt de staatssecretaris dat de rente niet lager kon worden vastgesteld vanwege de budgettaire gevolgen. Er zou dan te weinig geld binnenkomen.

Hoog rentetarief roept weerstand en onbegrip op

Dat is natuurlijk geen goede manier om de hoogte van de belasting- en invorderingsrente vast te stellen. Die moet, lijkt mij, op een zakelijke manier worden bepaald. Als er meer belastinggeld binnen moet komen, dan niet via zo’n omweg als een extreem hoog rentetarief. Dat roept bij de betaler daarvan alleen maar veel weerstand en onbegrip op.

Verhoog dan de belastingtarieven maar. Daar zal de belastingbetaler ook niet blij mee zijn, maar het geeft wel duidelijkheid over de daadwerkelijke belastingdruk.

Rentes meer in lijn brengen met die van banken

Als je het zo bekijkt, dan is het allerminst vanzelfsprekend dat straks weer wordt teruggekeerd naar de ‘oude’ rentepercentages. Ik pleit ervoor om de rentes na beëindiging van de maatregelen meer in lijn te brengen met rentes die andere marktpartijen (zoals banken) hanteren. De ‘normale’ belasting- en invorderingsrentes van 4% en 8% staan te ver af van de realiteit.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.