Belastingschuld door corona treft vooral horeca

08-11-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De belastingschuld van bedrijven is tot en met augustus dit jaar opgelopen naar € 18,3 miljard.

Dat is € 2,4 miljard meer dan begin dit jaar. Vooral horecabedrijven lopen achter met het afdragen van belastingen, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. “In diverse branches is de belastingschuld hoger dan de jaarwinsten. Zo heeft 44% van de restaurants een belastingschuld die inmiddels gelijk is aan bijna twaalf keer de maandelijkse winst van 2019. Deze schuld moet in 60 maanden worden terugbetaald. Dat is rond 20% van de maandelijkse bedrijfswinst.”

44% van alle restaurants heeft een belastingschuld

De verschillen tussen sectoren zijn groot, constateert de bank. De horeca had eind augustus een totale belastingschuld van € 1,285 miljard. Dat is 36% meer dan eind februari. ABN Amro vraagt zich af of deze bedrijven de komende jaren in staat zijn de schuld af te betalen. Naast de opgelopen belastingschuld heeft 12% van de horecaondernemers een huurschuld en bijna 6% een schuld bij een geldverstrekker. Van alle restaurants heeft 44% een belastingschuld. Bij de supermarkten heeft 15% uitstel van belasting aangevraagd.

Voor € 41,9 miljard belastinguitstel aangevraagd

ABN Amro heeft het onderzoek gedaan met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot en met augustus. Het gaat om uitstel van omzetbelasting en personeelskosten als loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting. Dit ‘bijzonder uitstel’ kon tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd. Vanaf 1 oktober 2022 moet per maand een aflossing worden gedaan. Ondernemers moeten de volledige belastingschuld in 5 jaar hebben afbetaald vóór 1 oktober 2027. In totaal heeft het bedrijfsleven tijdens de coronacrisis voor € 41,9 miljard aan belastinguitstel aangevraagd. Meer dan de helft is al afgelost. Er stond eind september nog een bedrag open van € 19,7 miljard, blijkt uit gegevens van de overheid.

Voedingsmiddelensector

Eind augustus had ongeveer 14% van voedingsmiddelenbedrijven een belastingschuld van totaal € 176 miljoen. Eind augustus had zo’n 15% van de groothandels in voedingsmiddelen een schuld aan de belastingdienst voor totaal € 221 miljoen. Volgens ABN Amro hebben vooral grote bedrijven hun belasting uitgesteld. Een vijfde van alle grote bedrijven binnen de voedingsmiddelensector heeft een belastingschuld, terwijl dit voor de kleinere bedrijven minder dan 10% is. Zo heeft de helft van de drankbedrijven en een derde van de zuivelverwerkers met meer dan 50 medewerkers een belastingschuld. Het gaat bij de drankbedrijven om zo’n 20 en bij zuivelverwerkers om in totaal 35 bedrijven.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer