Doorgaan naar artikel

Belastingvoordeel voor productieapparatuur zuivelvervangers in 2023

Ondernemers die willen investeren in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers komen in aanmerking voor belastingvoordeel in 2023.

Productie van vleesvervangers. In 2022 kreeg alleen productieapparatuur voor die categorie belastingvoordeel. Dat wordt nu uitgebreid voor apparatuur voor vis- en vleesvervangers. - Foto: ANP premium

Productie van vleesvervangers. In 2022 kreeg alleen productieapparatuur voor die categorie belastingvoordeel. Dat wordt nu uitgebreid voor apparatuur voor vis- en vleesvervangers. - Foto: ANP

Ondernemers die willen investeren in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers komen in aanmerking voor belastingvoordeel in 2023. In 2022 was dit alleen het geval voor productieapparatuur voor vleesvervangers.

Ook ondernemers die investeren in materiaaltoepassingen voor de productie en verwerking van algen, kroos of (zee)wieren krijgen belastingvoordeel. Apparatuur voor de productie met milieuvriendelijkere grondstoffen waarbij een bestaande situatie wordt aangepast, komt in 2023 ook in aanmerking voor belastingvoordeel. Dat was in 2022 niet het geval.

Investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Dat is het gevolg van wijzigingen in de zogenoemde MIA/Vamil-regeling. Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wil de overheid investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aantrekkelijk maken. Met de MIA kunnen ondernemers voor de investering tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Met Vamil betreft het een afschrivjing tot 75% op een tijdstip dat zelf bepaald kan worden. Het belastingvoordeel kan oplopen tot 12% van het investeringsbedrag.

Het MIA-budget wordt voor 2023 met € 48 miljoen verhoogd. Het totale MIA/Vamil budget komt op € 217 miljoen. Hiervan is € 192 miljoen voor de MIA.

Ook voordeel voor winning blad-eiwit en insectenkweek

Investeringen in onder andere apparatuur voor de winning van blad-eiwit, insectenkweeksystemen, apparatuur voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen en apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen stonden in 2022 in de lijst en blijven staan voor 2023.

Met het oog op het verlagen van stikstofemissies komen investeringen in ‘megastallen’ niet meer in aanmerking voor belastingvoordeel. Daarnaast geldt dat bij investeringen in duurzame melkveestallen aangetoond moet worden dat het om grondgebonden veehouderij gaat.

Lees ook: Meest gelezen Eiwittransitie 2022: ontwikkelingen plantaardige kaas

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin