Doorgaan naar artikel

Beleid op koolstof vasthouden belangrijk voor klimaatdoelen

Koolstof moet voor lange tijd in de bodem zijn opgeslagen om resultaat te geven voor een beter klimaat. - Foto: Koos Groenewold premium

Koolstof moet voor lange tijd in de bodem zijn opgeslagen om resultaat te geven voor een beter klimaat. - Foto: Koos Groenewold

Beleid op het vasthouden van koolstof in landbouwbodems die rijk zijn aan organische stof is belangrijker dan het stimuleren van koolstofopslag in armere bodems.

Dat blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) naar koolstofvastlegging in de landbouw. Om namelijk op lange termijn resultaat te boeken met koolstofboeren, moet de koolstof ook voor lange tijd in de bodem opgeslagen worden.

Het risico bestaat bijvoorbeeld dat boeren, al dan niet door subsidie gedreven, een paar jaar lang zich inspannen voor meer koolstof in de bodem en dan later weer op oude voet verder gaan. Daardoor komt er weer CO2 vrij.

Vastleggen koolstof nodig voor klimaatdoel

Landbouwbodems hebben het vermogen om 2% tot 4% van de jaarlijkse broeikasgas-uitstoot vast te leggen, als daar het juiste beleid op wordt gevoerd. Volgens het IPCC, het intergouvernementele panel voor klimaatverandering, is de inzet van koolstofvastlegging ook nodig om het klimaatdoel zoals afgesproken door wereldleiders in Parijs in 2015 te halen.

Boer stimuleren met subsidie

Subsidies of andere financiële middelen zoals ‘carbon credits’ kunnen een goede manier zijn om boeren te stimuleren om met koolstofvastlegging aan de slag te gaan. Het Oeso-onderzoek ziet nog wel dat het lastig is om op grote schaal koolstofvastlegging te vermarkten.

Daarbij is het ook belangrijk om rekening te houden met zulke betalingsrechten in jaren dat het weer de boer niet meezit. In een droog jaar is het bijvoorbeeld voor boeren lastiger om koolstof in de bodem om te bouwen en de inspanningen van de boer wellicht voor niets zijn. Dit maakt het niet aantrekkelijk om mee te doen en moet dus aandacht voor zijn, aldus het onderzoek.

Ervaring met koolstofboeren

Internationaal gezien is er al heel wat kennis en ervaring met koolstofboeren opgedaan. Uit het onderzoek blijkt dat het delen van deze kennis positief kan uitpakken voor boeren in andere landen. Als laatste concluderen de onderzoekers dat meer koolstof in de bodem behalve goed voor het klimaat, ook goed is voor biodiversiteit, luchtkwaliteit en waterkwaliteit.

Beheer
WP Admin