Beleidsmakers ECB willen extra steunmaatregelen

26-11-2020 | |
ECB-gebouw in Frankfurt. Foto: Canva
IMG_ecbgebouwweb2611

Beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) vinden dat er meer steunmaatregelen moeten komen voor de economie van de eurozone, bij de vergadering in december.

Dat valt op te maken uit de notulen van de rentevergadering van eind oktober, toen de centrale bank nog een pas op de plaats maakte. Volgens de ECB is er “brede overeenstemming” over nieuwe stappen.

Minder economische groei

De ECB wijst op de scherp afgezwakte economische groei als gevolg van de tweede coronagolf en de herinvoering van lockdownmaatregelen in veel Europese landen, met ook naar de grotere risico’s voor de balansen van banken. Dat rechtvaardigt volgens de ECB de noodzaak om de monetaire beleidsinstrumenten in december aan te passen, bijvoorbeeld door een vergroting van de programma’s voor het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties.

De ECB zegt dat ook op de financiële markten wordt verwacht dat in december tot verdere actie wordt overgegaan. ECB-president Christine Lagarde heeft eerder al duidelijk gehint op extra maatregelen.

Extra steunbedrag van € 500 miljard

In recente analyses van ABN Amro wordt uitgegaan van een extra steunbedrag van € 500 miljard vanuit de ECB. Dat komt dan bij het bedrag van € 1.350 miljard dat eerder dit jaar al is vastgesteld en deels al is gebruikt. Het totaal aan opgekochte obligaties staat inmiddels op €3.607 miljard (inclusief vorige steunmaatregelen van voor de coronacrisis) en nam de laatste week toe met bijna € 32 miljard.

Het coronaherstelfonds van de EU is nog in afwachting van goedkeuring door de lidstaten. Politieke onenigheid tussen Hongarije en Polen enerzijds en de andere EU-lidstaten is daarvoor de oorzaak. In tal van EU-landen neemt de behoefte aan steun toe door de tweede golf van corona. Ook in landen die er tot nu toe redelijk van af leken te komen zoals Duitsland. Deze week werd bekend dat de Duitse overheid mogelijk tot € 180 miljard gaat lenen om de crisis aan te pakken inclusief steun voor bedrijven die zwaar lijden onder de lockdowns.

Mede-auteur: Wim Esselink

ANP Algemeen Nederlands Persbureau

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.