België krijgt tik op vingers om Nitraatrichtlijn

België moet meer doen om de Nitraatrichtlijn na te leven, zegt de Europese Commissie.

De Europese Commissie tikte België ruim vijf jaar geleden ook al op de vingers. Nu volgt een aanvullende brief over met name overschrijding van de mestnormen in Vlaanderen sinds 2016. Daarmee zijn volgens de Europese Commissie de voorwaarden voor de derogatie overtreden.

In Wallonië voldoet het actieprogramma niet aan de vereisten van de Nitraatrichtlijn, aldus de Europese Commissie. Het ontbreekt onder andere aan voldoende regels voor het uitrijden van mest in gesloten periodes of op hellingen. Bovendien ontbreekt het volgens de commissie aan adequate registratie van de hoeveelheid mest die wordt aangewend.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer