Belgische pootgoedteelt is en blijft stabiel

De virusdruk in de Belgische pootgoedteelt viel de afgelopen jaren niet altijd mee. Er waren vaak ook onverwachte resultaten, waardoor de teelt voor akkerbouwers soms als een loterij voelt.

Qua virusdruk waren 2018 en 2109 minder goede jaren voor de Belgische pootgoedteelt. Er was een toename van PVY (Y-virus) in de nacontrole en er waren meer klasseverlagingen en onverwachte resultaten. Voor sommige telers voelde het als een loterij.

Arealen Bintje en Spunta nemen af

Dat vertelde Kürt Demeulemeester, onderzoeksleider akkerbouw van het Belgische Inagro, vorige week op de Nationale Pootaardappeldag in Emmeloord. Hij verwacht dit jaar geen groei van het Belgische pootgoedareaal. “Er zijn her en der virusproblemen en de arealen Bintje en Spunta nemen af. Daar staat alleen tegenover dat handelsreuzen nieuwe plekken zoeken, ook bij ons. Misschien heft dat elkaar op.”

Nog geen officiële cijfers

Officiële cijfers over 2019 van de Belgische veldkeuring kon Demeulemeester nog niet overleggen, maar volgens hem komen ze redelijk overeen met die van 2018. Toen werd een kwart van het pootgoed gedeclasseerd; 80% vanwege bacteriën, 5% vanwege schimmel en 15% omdat het ras niet zuiver was. In de nacontrole werd 30% van het pootgoed gedeclasseerd. Demeulemeester: “Minerale virusolie blijft in België de gangbare methode voor bladluisbestrijding. Aangevuld met insecticiden.”

België grootste afnemer van Nederlands pootgoed

België is voor de pootgoedteelt grotendeels afhankelijk van de noorderburen. Maar liefst 75% van het moedermateriaal komt uit Nederland. In totaal gaat het om 107.000 ton. Daarmee is België de grootste afnemer van Nederlands pootgoed. “We zijn een relatief kleine speler”, weet Demeulemeester. “Ons pootgoedareaal is 2.450 hectare – ongeveer gelijk verdeeld over Vlaanderen en Wallonië – en al jaren stabiel.”

Areaal Fontane blijf groeien

De meeste telers zitten in het kustgebied en het zuidwesten van België. Ze werken met een rotatie van tenminste 1 op 4. Fontane is het meest populaire ras. In 2009 ging het nog om 15 hectare, maar zeker in de laatste jaren groeide het Fontane-areaal explosief; tot 377 hectare. Na Fontane volgt Agria (276 hectare). De areaalgroei van dit ras nam zeker in de periode 2015-2017 een enorme vlucht, maar lijkt de laatste 2 jaar enigszins te stagneren. De groei van Fontane en Agria ging ten koste van Spunta en Bintje.

Alegria

De nummer 5 in België is Alegria. “Het areaal Alegria is de laatste tien jaar flink gestegen”, vertelde Demeulemeester. “Van 20 hectare tot 176 hectare. We zien ook heel weinig problemen in de nacontrole.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.