Belgische telers vrezen meer afkeuring aardappelen

17-04-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Fritesaardappelen - Foto: Henk Riswick
Fritesaardappelen - Foto: Henk Riswick

De zorgen over afkeur van fritesaardappelen neemt toe onder Belgische telers.

Voor grote voorraden fritesaardappelen is geen afzet, omdat de horeca is gesloten als maatregel tegen het coronavirus. “Als er veel aanbod is, dan is men strenger met keuren”, zegt Guy Depraetere, aardappelexpert van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “Dat is een algemeen gegeven. Er zijn nu geen noteringen in België, dus geen prijzen. Goede partijen kunnen misschien nog voor € 5 per 100 kilo worden afgenomen, maar dat is nauwelijks meer dan voor voederaardappelen wordt betaald.”

“De schrik zit er wel in bij telers”, zegt Toon de Keukelaere, akkerbouwadviseur van de Belgische Boerenbond. “Maar contracten worden tot dusver maximaal gehonoreerd. Ik heb niet vernomen dat partijen onnodig worden afgekeurd. Mocht dat gebeuren en worden aangekaart, dan wordt dit binnen de brancheorganisatie Belpotato besproken.”

Alleen met goede bewaring is later aardappelen leveren mogelijk

De coronacrisis heeft een flinke impact. Iedereen moet wat water bij de wijn doen, het mag niet van een kant komen. Het probleem is dat er geen plaats is voor de vrije aardappelen. De kwaliteit is goed en telers zoeken nu andere bestemmingen dan frites, zoals veevoer. De markt blijft voorlopig verstoord.

Telers met goede mogelijkheden om aardappelen lang te bewaren, kunnen misschien wachten met leveren. In België zijn echter veel telers die de aardappelen niet zo lang kunnen bewaren. Depraetere: “Ook worden contractaardappelen opgeschoven. Dus voor de vrije aardappelen blijft het ook aan het begin van volgend seizoen moeilijk. Het nieuwe seizoen ziet er niet goed uit. Er zijn veel vroege pootaardappelen gekocht en al gepoot net toen de crisis begon.”

Verwerkers vragen minder pootgoed te planten

Er wordt gevraagd om minder aardappelen te poten voor de hoofdoogst 2020. Verwerkers en telers lossen dit samen zoveel mogelijk op een passende manier op. De Keukelaere: “Er zijn telers waarbij pootgoed al is geleverd, maar waar de verwerker heeft gevraagd om het niet te planten. De ene teler houdt het pootgoed, bij een andere wordt het opgehaald en vernietigd.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Smale
Annet Smale Redacteur


Beheer