Doorgaan naar artikel

Belgische voerproeven met algen voor kippen

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) doet voerproeven met algen voor vlees- en legkippen.

Algen lijken een veelbelovende toevoeging aan voer omdat veel algensoorten een hoog eiwitgehalte hebben en gunstig kunnen zijn voor de vetzuur- en aminozuursamenstelling in eieren.

Gunstige samenstelling

De algen voor de voerproeven zijn afkomstig uit het ValgOrize-project waarbij het gebruik algen voor humane voeding wordt onderzocht. De reststromen die daar uit vrijkomen bevatten nog altijd waardevolle voedingsstoffen en hebben voor dierlijke voeding een gunstige amino- en vetzuursamenstelling. Zo zijn de gehaltes ruw eiwit, koolhydraten en vetten in de drie geteste algensoorten vergelijkbaar tot hoger in vergelijking tot de traditionele voergrondstoffen tarwe en mais. Wat algen dus interessante alternatieven maakt. Daarbij komt uit eerder onderzoek naar voren dat sommige algen rijk aan omega 3-vetzuren zijn en vitaminen en pigmenten kunnen bevatten.

Bewerking nodig

De reststromen zijn niet direct in kippenvoer toe te voegen, er is verdere bewerking nodig om het zout- en mineralengehalte te verminderen tot minder dan 10%. Zonder bewerking zou de spijsvertering van kippen ernstig verstoord raken. Verder onderzoek moet uitwijzen of er nog meer bewerking noodzakelijk is.

Reststromen van algen zijn voor kippenvoer interessant omdat de hoeveelheid algen die in Europa worden verwerkt tot humane voeding maar zeer beperkt is. Daarnaast reageren kippen snel op veranderingen in voersamenstelling. Ook zijn de gunstige effecten voor varkens en rundvee niet zo eenduidig als in het geval voor kippen.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin