Belgische zuivel bezorgd over stikstofproblematiek

14-06 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

De Belgische zuivelindustrie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de nationale stikstofproblematiek voor haar functioneren. Afgevaardigd bestuurder (directeur) Renaat Debergh van de Belgische Confederatie voor Zuivelsector (BCZ) vreest vervroegde afschrijvingen en lagere omzetten.

“De strengere stikstofregels treffen niet alleen de melkveehouderij, ook de volledige zuivelketen kan zwaar getroffen worden. De afgelopen jaren is er immers fors geïnvesteerd. Een breuk in het beleid kan serieuze effecten hebben”, zegt Debergh tegen persbureau Vilt.

Perspectief voor ondernemen

“De afgelopen tien jaar zijn de melkleveringen in ons land met 40% gestegen. De zuivelindustrie heeft forse investeringen gedaan om al die melk te verwerken. Zelfs afgelopen jaar zijn de investeringen toegenomen met 18% tot € 137 miljoen. Dit komt bovenop de stijging in 2019 met 32%. Ook de werkgelegenheid in de zuivelsector en de uitvoer namen toe. Als dit allemaal terug moet worden gedraaid, zal dat gevolgen hebben voor de hele keten”, aldus Debergh.

De BCZ vraagt daarom perspectief om verder te kunnen blijven ondernemen. Minister Hilde Crevits toonde zich blij dat BCZ haar bezorgdheid bekendmaakt. Toch waarschuwde ze voor de gevolgen van het stikstofdossier. “Het zal geen business as usual zijn. Extra inspanningen zullen nodig zijn.” Maar ze wil de boeren niet aan hun lot overlaten. “Wanneer bedrijven geen toekomst meer hebben, moet dit snel duidelijk worden en moet een oplossing gevonden worden, zoals een correcte vergoeding of een bedrijfsverplaatsing. Ook innovatie kan oplossingen aanbrengen.”

Geld kan echter een beperkende factor zijn. “De extra budgetten zijn niet vanzelfsprekend. We zitten immers in een context waarin we al veel meer hebben uitgegeven dan voorzien als gevolg van corona.”

van der Horst
Meer overBeheer