Skip to content

Beloon de boeren

Laten we streven naar een situatie waarin boeren niet alleen worden gewaardeerd om de hoeveelheid voedsel die ze produceren, maar ook om de manier waarop.

Updated on:
Column
Agri
Sustainable food
Boeren hebben geïnnoveerd en geadapteerd om onze ecosystemen meer te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen. - Foto: ANP premium

Boeren hebben geïnnoveerd en geadapteerd om onze ecosystemen meer te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen. - Foto: ANP

We leven in een tijd waarin de eisen aan boeren voortdurend veranderen. Naast het leveren van hoogwaardige (grondstoffen voor) voedingsmiddelen, worden boeren steeds meer geconfronteerd met de verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en de biodiversiteit te verbeteren.

Boeren hebben de afgelopen decennia enorme uitdagingen het hoofd geboden. Ze hebben geïnvesteerd in duurzame landbouwpraktijken, zoals het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, het bevorderen van bodemgezondheid en het onderhouden van landschapselementen. Ze hebben geïnnoveerd en geadapteerd om onze ecosystemen meer te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen.

Innovatie en duurzaamheid aanmoedigen

Vaak worden deze inspanningen niet evenredig beloond. Boeren worden geconfronteerd met prijsdruk en marges die steeds verder worden verkleind. Ondertussen worden de milieu- en biodiversiteitseisen alleen maar strenger. Dit creëert een onhoudbare situatie waarin boeren zich inzetten voor duurzaamheid, maar niet de erkenning en financiële beloning krijgen die ze verdienen.

Het is tijd dat voedselproducenten en retailers de waarde erkennen van de inspanningen van primaire producenten op het gebied van milieu en biodiversiteit. Het is tijd om een eerlijke prijs te betalen voor duurzaam geproduceerde producten. Ook is het tijd om langetermijnrelaties op te bouwen met boeren die zich inzetten voor een gezonde planeet. Wanneer we boeren meer belonen voor hun inspanningen, creëren we een positieve stimulans voor anderen om dezelfde weg te volgen. Dit moedigt innovatie en duurzaamheid in de hele voedselketen aan en zorgt voor een gezondere toekomst voor ons allemaal.

Laten we erkennen dat hun inspanningen op het gebied van milieu en biodiversiteit een onmisbare bijdrage leveren aan onze samenleving

Laten we samenwerken om transparante en eerlijke handelspraktijken te bevorderen. Laten we streven naar een situatie waarin we boeren niet alleen waarderen om de hoeveelheid voedsel die ze produceren, maar ook om de manier waarop ze het produceren. En laten we erkennen dat hun inspanningen voor milieu en biodiversiteit een onmisbare bijdrage leveren aan onze samenleving.

Verschillende tools zijn bruikbaar of in ontwikkeling om deze beloningen te onderbouwen. Denk aan de biodiversiteitsmonitoren voor de melkveehouderij en akkerbouw en de milieu-indicator gewasbeschermingsmiddelen. Het is tijd om verandering te omarmen en onze boeren te ondersteunen. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin voedselproductie en milieubescherming hand in hand gaan.

Snel delen

Afbeelding
Léon Jansen

Strategisch adviseur bij Schuttelaar & Partners

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin