Doorgaan naar artikel

Beperking melkaanvoer nog niet in beeld

CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina - Foto: ANP

CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina - Foto: ANP

Een noodgedwongen vermindering van de melkaanvoer kan ook in Nederland aan de orde komen, maar is vooralsnog niet in beeld.

Dit meldt zuivelorganisatie NZO. NZO-voorzitter en CEO van FrieslandCampina Hein Schumacher maakt dit ook duidelijk in een videoboodschap aan de leden van zijn coöperatie.

Alle geleverde melk verwerken

Hij noemt de situatie zoals in Frankrijk, waar wordt opgeroepen de komende weken 2 tot 5% minder melk te leveren, en in de VS en Canada – waar de melk over het land gaat, al voorbeelden hoe het ook kan gaan. Toch is dit in Nederland nog niet nodig, stelt hij. De Nederlandse zuivelindustrie heeft afgesproken elkaar te helpen om alle geleverde melk te verwerken, zo lang men fysiek daartoe in staat is.

Lagere zuivelprijzen

Schumacher wijst er wel op dat de basis-zuivelprijzen (voor boter, poeders en kaas) in de voorbije weken hard omlaag zijn gegaan door de coronacrisis. Dat raakt iedereen. “Netto-netto komen wie hier (financieel) misschien niet positief doorheen”, aldus Schumacher. Producten worden moeilijker en tegen lagere prijzen verkocht. Hij verwacht echter dat de melkveehouderij de crisis samen kan doorstaan.

Beheer
WP Admin