‘Beperkte’ compensatie ODE voor glastuinbouw

Tuinders krijgen hooguit een deel van de hogere energielasten door de zogenoemde ODE-verhoging gecompenseerd.

Dat blijkt uit de Miljoenennota en Belastingplan 2021. Voor vier sectoren stelt het kabinet de komende twee jaar in totaal € 25 miljoen beschikbaar voor compensatie. De glastuinbouw heeft door de ODE-verhoging op stroominkoop (stroomtaks) te maken met een kostenverhoging van € 30 miljoen per jaar. De zwaarst getroffen bedrijven zijn tot wel € 136.000 meer kwijt door de tariefswijziging, bleek uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR). De netto-energiekosten stijgen daardoor gemiddeld met gemiddeld 4%. Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat daalt met 6%. WEcR nam in het onderzoek niet de lagere gasprijs door de coronacrisis mee in de berekening voor 2020.

Behandeling Tweede Kamer

Glastuinbouw Nederland wil nog niet reageren op de stukken en deze eerst bestuderen. SGP-kamerlid Chris Stoffer zegt de compensatieregeling onder de maat te vinden. “Ik ga me bij de komende behandeling van het Belastingplan opnieuw sterk maken voor een serieuze verlaging. De minimale compensatieregeling waarmee het kabinet is gekomen, is wat ons betreft volstrekt onvoldoende. Andere fracties hebben afgelopen jaar ook hun zorgen uitgesproken. Ik hoop nu op meer steun.”

In nieuw glastuinbouwconvenant

De discussie over de ODE speelt een rol in de onderhandeling tussen overheid en glastuinbouw over een nieuw glastuinbouwconvenant tot 2030. Daarvoor wordt een nieuw streefdoel voor CO2-besparing besproken. Dat convenant is vertraagd door onder meer de ODE-discussie en wordt nu eind dit jaar verwacht. De ODE-verhoging maakt CO2-besparing door de glastuinbouwsector alleen lastiger. Dat bevestigt ook het onderzoek van WEcR.

Regelingen glastuinbouw

Uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit valt op te maken dat voor de investeringregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) in 2021 € 21,5 miljoen beschikbaar is. Dat stimuleert investeringen in energiebesparende maatregelen en aansluitingen op regionale warmte- en CO2-netten. Steun voor niet-rijpe innovaties is er ook via de regeling Markintroducties energie-innovaties (MEI): voor deze regeling is € 6,0 miljoen gereserveerd. Voor het programma Kas als Energiebron is in 2021 € 12,3 miljoen gereserveerd.

Daarnaast houdt de glastuinbouw recht op een verlaagde energiebelasting (€ 126 miljoen) in 2021.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.