Beperktere vraag naar varkensvlees drukt de prijzen

Foto: Canva
Foto: Canva

Maandenlang hield een ruim aanbod de varkensmarkt in zijn greep. En net nu die druk afneemt, zorgt prijsval in China ervoor dat de vraag naar varkensvlees duikelt. Dat zet opnieuw druk op de varkensprijs.

Er zijn twee zaken die de hoogte van de varkensprijs bepalen: het aanbod van slachtrijpe dieren en de vraag naar vlees. Op beide heeft de coronapandemie flinke invloed gehad. Vóór corona was de varkensmarkt booming. De grote vraag naar varkensvlees uit vooral China zorgde voor vlotte afzet en hoge prijzen. Alle schuren zaten nokvol, want elke plek leverde geld op; dus het aanbod van slachtrijpe varkens was groot.

Varkensfiles voor slachterijen

Corona verstoorde het transport en de afhandeling in havens, maar dichter bij huis ook de verwerkingscapaciteit in slachterijen door personeelsuitval. Het werd een grotere sneeuwbal toen China als reactie daarop zijn grenzen sloot voor vlees uit die slachterijen. Ook grote aanbieders uit Nederland en Duitsland werden daardoor getroffen.

Het tijdelijk stokken van de afzet en verwerkingscapaciteit leidde tot problemen aan de aanbodkant: er ontstonden ‘varkensfiles’ voor slachterijen. Doordat varkens zwaarder werden, wilde dat overschot maar moeizaam oplossen. Maar in de volle werkweken na de periode van feestdagen in het voorjaar zou de aanboddruk verminderen, zo werd verwacht.

Duitse varkensmarkt

In ons land hadden slachterijen ondanks de opkoopregeling over het aanbod niet te klagen, maar Duitse varkenshouders legden aanmerkelijk minder dieren op. Het afnemende aanbod zorgde anderhalve maand geleden voor een vlotte prijsverhoging op de Duitse varkensmarkt. De varkensprijs steeg 12 cent in twee weken naar € 1,54 per kilo. Die mutatie werd ook in ons land gevolgd, zij het in iets gematigder vorm: de DCA Beursprijs 2.0 steeg 10 cent; van € 1,49 naar € 1,59 per kilo geslacht gewicht. Het was een mooi begin, waar varkenshouders na maanden van aanboddruk hevig naar hadden verlangd. En met snel stijgende voerprijzen voor varkenshouders een reden om meer te willen.

Afzet naar China niet lucratief

Dat lijkt er echter niet in te zitten. Net nu het aanbod minder knellend is, komt de druk ineens van andere kant. Al langer klaagden slachterijen over moeizame prijsonderhandelingen voor de afzet naar China, maar het volume liep nog wel altijd weg. De prijzen in de julicontracten zijn zover gedaald dat afzet op de Europese markt lucratiever is. Zelfs de prijzen van bijproducten (koppen, poten, organen) ontkomen niet aan de prijsdruk.

Prijsdruk op varkensmarkt neemt toe

Maar als grote aanbieders in meerdere landen (niet alleen Nederlandse, maar ook Deense en Spaanse slachterijen zetten meer binnen Europa af) tegelijk hun afzetstromen ombuigen, geeft ook dat prijsdruk. En dat uit zich nu op de varkensmarkt. Waar de DCA Beursprijs vorige week nog een plusje uit de markt probeerde te slepen, maakt de notering deze week een pas op de plaats op € 1,60 per kilo geslacht gewicht. Slachterij Vion, die vorige week zijn notering onveranderd liet, noteert voor deze week een prijsdaling van 3 cent naar € 1,71 per kilo (€ 1,569 ex btw).

En ook op de Duitse varkensmarkt wijzen steeds meer signalen op toenemende prijsdruk. Zo leverde internetbeurs Teleporc met een gemiddelde prijs van € 1,60 per kilo op de dinsdagveiling 3 cent in. De verwachting is dat ook de officiële Duitse varkensprijs de druk niet kan weerstaan. En als dat gebeurt, zullen ook de andere Nederlandse slachterijen hun noteringen naar beneden bijstellen.

Prognose: prijsverlaging.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Keuper
Jacco Keuper RedacteurBeheer