Skip to content

Bereidheid overstap naar bio stijgt in Duitsland

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

De bereidheid van de Duitse boeren om over te stappen op biologisch gecertificeerde productie stijgt licht. Dat constateert het Deutsche Bauernverband (DBV) aan de hand van zijn Konjunkturbarometer.

Deze enquête geeft aan dat krap 3% van de representatief geachte ondervraagde landbouwers vast besloten is om over te schakelen op productie zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Dat is iets meer dan een jaar geleden, toen 1,7% zeker was van zijn zaak.

Nog eens 15,5% kan zich voorstellen dat ze de stap ooit eens zullen nemen. Dat is nauwelijks meer dan vorig jaar toen het ging om 15,2%. Ten opzichte van de jaren voor 2018 is niettemin wel sprake van een duidelijk stijging. Toen lag het cijfer bij rond de 11%. Uiteraard staat tegenover deze bereidheid dan wel niet-afwijzende houding dat de grote meerderheid (krap 73%) zeker weet niet over te zullen schakelen. Vorig jaar was dat echter ruim 74%.

Groeicijfers zijn fors sinds 2015

Volgens de boerenfederatie werkt desondanks momenteel al 12% van de bedrijven biologisch. Het aandeel in het landbouwareaal van deze ‘biologen’ is 10%. Het Bauernverband ontleent deze cijfers aan landbouwmarktbureau AMI. De groeicijfers sinds 2015 zijn fors. Het biologische areaal nam sindsdien namelijk toe met 53%, de biovarkenshouderij met 57% en de biomelkveehouderij met 64%.

Waarborging afzet

Het doel van de politiek (landelijk en deelstaten) is 20% en dat is naar het oordeel van het Bauernverband haalbaar. “Aan de boeren zal het niet liggen, zolang de markt onze binnenlandse bioproducten ook afneemt. De boeren schakelen over als de afzet en het bioprijsniveau is gewaarborgd”, gelooft Henrik Wendorff, DBV-bestuurslid voor de biologische sector. Niettemin is het tevens zo dat door de groei van de afgelopen jaren het grondstofaanbod in diverse takken al voldoende is om de binnenlandse vraag te dekken. Dat geldt concreet voor biologisch graan, melk en vlees.

Biologische melk

Een aantal melkveehouders staat bij de verwerkers bovendien al op de wachtlijst om biomelk te mogen leveren. Dat komt omdat in 30% van de binnenlandse vraag naar biomelk wordt voorzien door import. Als de Duitse biosector wil groeien moet daarom ook de vraag nog verdere groeien. Tevens moeten de importen worden vervangen door binnenlandse grondstof, meent het DBV.

Subsidiepremies

Een bijkomend en niet onbelangrijke kant van de zaak is dat de markt voor de biosector een grotere rol is gaan spelen dan voorheen. Vroeger werd vooral met marginale grond overgestapt op chemievrije productie, maar dat is inmiddels niet meer zo. De prijs die op de markt kan worden gekregen is daardoor belangrijker geworden voor de economische duurzaamheid van de bioboeren, terwijl de functie van de biosubsidies is afgenomen. Nog steeds zijn de subsidiepremies substantieel voor het rendement, maar die kunnen een stabiel en toereikend prijsniveau niet meer vervangen, verklaart Wendorff, in het dagelijks leven tevens voorzitter van de DBV-afdeling van deelstaat Brandenburg.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin